Obsah
Originalni ID: 592
Rok
1988
Citace
Šmaha J. (1988b): Některé příklady závislosti antropogenních změn fauny na charakteru biotopů Biosférické rezervace Křivoklátsko [Some examples of the dependence of anthropogenic changes of fauna on the character of biotopes in Křivoklátsko Biosphere Reserve]. Bohem. cent.17: 245–248 (in Czech).

Fotografie

Soubory ke stažení

Některé příklady závislosti antropogenních změn fauny na charakteru biotopů Biosférické rezervace Křivoklátsko [Some examples of the dependence of anthropogenic changes of fauna on the character of biotopes in Křivoklátsko Biosphere Reserve]. Bohem. c - Ke stažení je potřeba se přihlásit
Česká arachnologická společnost © 2008-2018