Obsah
Originalni ID: 908
Rok
2009
Druhy
Citace
Růžička V. & Zacharda M. (2009): Kamenité sutěa skalní stěny – biotopy významné pro biodiverzitu [Screes and rock walls – habitats important for biodiversity]. Živa 57: 75–77 (in Czech, English summary).