Obsah
Originalni ID: 478
Rok
1987
Druhy
Citace
Růžička V. (1987d): Jednotka aktivity [The activity unit]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy1987: 34–36 (in Czech).