Obsah
Originalni ID: 856
Rok
2002
Druhy
Citace
Řezáč M. (2002b): Invaze pavouků na území České republiky [Spider invasions in the Czech Republic]. Ochrana přírody 57: 272–273 (in Czech, English summary).