Obsah
Originalni ID: 608
Rok
1983
Autoři
Mgr. Jaroslav Svatoň
Citace
Svatoň J. (1983a): Fauna pavúkov (Arachnida, Araneae) štátnej prírodnej rezervácie Čierny kameň vo Veľkej Fatre [Spider fauna (Arachnida, Araneae) of the State Nature Reservation Čierny Kameň in the mountains Veľká Fatra]. Ochrana prírody4: 119–134 (in Slovak, English and German summary).
Česká arachnologická společnost © 2008-2019