Obsah
Originalni ID: 106
Rok
1986
Autoři
prof. RNDr. Jan Buchar, DrSc.
Citace
Buchar J. (1986b): Fauna pavouků a životní prostředí [Spiders and the environment]. Zprávy Čs. zool. společ.19–20: 11–12 (in Czech).
Česká arachnologická společnost © 2008-2018