Obsah
Originalni ID: 428
Rok
1991
Citace
Pechar R. (1991): Experimentální studium procesu dospívání u pavoukůPisaura mirabilis [Experimental study of ontogeny inPisaura mirabilis]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 110 pp. (in Czech).
Česká arachnologická společnost © 2008-2018