Obsah
Originalni ID: 579
Rok
2000
Citace
Šimková M. (2000): Ekologicko-faunistická charakteristika arachnofauny Březové a Strání (CHKO Bílé Karpaty) [Eco-faunisticcharacterization of arachnofauna of Březová and Strání (White Carpathians Protected Landscape Area)]. University of Ostrava, Ostrava, 73 pp. (in Czech).
Česká arachnologická společnost © 2008-2018