Obsah
Originalni ID: 268
Rok
1936
Citace
Kratochvíl J. (1936a): Dvě zoogeograficky důležité čeledi pavoukovitých členovců z jugoslávských jeskyň [Two zoogeographically important spider families from Yugoslavian caves]. Příroda29: 45–50 (in Czech).
Česká arachnologická společnost © 2008-2018