Obsah
Originalni ID: 175
Rok
1999
Citace
Fojtová H. (1999): Charakteristika vybraných společenstev bezobratlých lužního lesa v závislosti na změnách vodního režimu [A characterization of selected groups of invertebrates in floodplain forest by dependence on changes in water regime]. MSc. thesis, Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno, 92 pp. (in Czech).
Česká arachnologická společnost © 2008-2018