Obsah
Originalni ID: 800
Rok
2003
Autoři
RNDr. Zdeněk Majkus, CSc.
Citace
Majkus Z. (2003a): Bioindikace změn v krajině ovlivněné antropickou činností [Bioindication of landscape changes]. In Bryja J. & Zukal  J.(eds), Zoologické dny Brno 2003. Sborník abstraktů z konference 13.–14. února 2003. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 40–41 (in Czech).
Česká arachnologická společnost © 2008-2018