Obsah
Originalni ID: 607
Rok
1982
Autoři
Mgr. Jaroslav Svatoň
Citace
Svatoň J. (1982): Bibliografia arachnologickej literatúry týkajúcej sa Turčianskej kotliny a priľahlých pohorí [Arachnological bibliography of the Turčianská Kotlina basin and the surrounding mountains]. Kmetianum6: 163–167 (in Slovak).
Česká arachnologická společnost © 2008-2019