Obsah
Originalni ID: 177
Rok
1991
Citace
Frouz J. (1991): Bezobratlí táborských podzemních chodeb [The invertebrates of underground corridors in Tábor]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy31: 47–50 (in Czech, English summary).

Fotografie

Soubory ke stažení

Bezobratlí táborských podzemních chodeb [The invertebrates of underground corridors in Tábor]. Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy31: 47–50 (in Czech, English summary). - Ke stažení je potřeba se přihlásit
Česká arachnologická společnost © 2008-2018