Obsah
Originalni ID: 552
Rok
1965
Citace
Růžička Z. (1965): Arthropoda stepní formace Kotis [Arthropods of rock steppe Kotis]. MSc. thesis, Charles University, Praha, 147 pp. (in Czech).
Česká arachnologická společnost © 2008-2018