Obsah
Originalni ID: 590
Rok
1987
Druhy
Citace
Šmaha J. (1987): Arachnologický rozbor katén společenstev a dvourozměrná konfigurace jejich arachnofaunu na příkladech z Křivoklátska [An analysis of spider communities in Křivoklátsko Biosphere Reserve]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy1987: 26–33 (in Czech).