Obsah
Originalni ID: 590
Rok
1987
Citace
Šmaha J. (1987): Arachnologický rozbor katén společenstev a dvourozměrná konfigurace jejich arachnofaunu na příkladech z Křivoklátska [An analysis of spider communities in Křivoklátsko Biosphere Reserve]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy1987: 26–33 (in Czech).

Fotografie

Soubory ke stažení

Arachnologický rozbor katén společenstev a dvourozměrná konfigurace jejich arachnofaunu na příkladech z Křivoklátska [An analysis of spider communities in Křivoklátsko Biosphere Reserve]. Zpravodaj ochrany přírody města Ostravy1987: 26–33 (i - Ke stažení je potřeba se přihlásit
Česká arachnologická společnost © 2008-2018