Obsah
Originalni ID: 805
Rok
2006
Citace
Mařák P. (2006): Analýza struktury společenstev pavouků v prostoru sjezdových tratí NPR Praděd (CHKO Jeseníky) [Analysis of the spider communities located to ski-slope areas within Praděd Nature Reserve (PLA Jeseníky)]. MSc. thesis, Palacký University, Olomouc, 52 pp. (in Czech).
Česká arachnologická společnost © 2008-2018