Über die Fauna der Höhlen des mährischen Devonkalkes. Zool. Anz. 22: 315–317, 321–325.
Absolon K. (1899a): Über die Fauna der Höhlen des mährischen Devonkalkes. Zool. Anz. 22: 315–317, 321–325.
Systematický přehled fauny jeskyň moravských. [Descriptio systematica faunae subterraneae moravicae adhuc cognitae.] Věstn. kl. přírod. v Prostějově 2: 60–68.
Absolon K. (1899b): Systematický přehled fauny jeskyň moravských. [Descriptio systematica faunae subterraneae moravicae adhuc cognitae.] Věstn. kl. přírod. v Prostějově 2: 60–68.
Studie o nervové soustavě Phalangiinů. Rozpr. Král. čes. spol. nauk 1900 (25): 1–38.
Appelt V. (1901): Studie o nervové soustavě Phalangiinů. Rozpr. Král. čes. spol. nauk 1900 (25): 1–38.

Verzeichniss der Spinnen des nördlichen Böhmens. Pp. 209–212, 133–140. In Kořistka C. & Krejčí J. (eds), Archiv für die naturwissenschaftliche Landesdurchforschung von Böhmen. Erster Band. Section IV, Zoologische Abtheilung. Prah
Bárta E. (1869): Verzeichniss der Spinnen des nördlichen Böhmens. Pp. 209–212, 133–140. In Kořistka C. & Krejčí J. (eds), Archiv für die naturwissenschaftliche Landesdurchforschung von Böhmen. Erster Band. Section IV, Zoologische Abtheilung. Praha.
Seznam pavouků severní části země české. Pp. 135–144. In: Kořistka K. & Krejčí J. (eds), Archiv pro přírodovědecké proskoumání Čech. První díl. Sekce IV, Zoologické oddělení. Praha.
Bárta E. (1870): Seznam pavouků severní části země české. Pp. 135–144. In: Kořistka K. & Krejčí J. (eds), Archiv pro přírodovědecké proskoumání Čech. První díl. Sekce IV, Zoologické oddělení. Praha.
Eine neue Roeweriolus-Art aus der Tschechoslowakei. Zool. Anz. 123: 307–314.
Bartoš E. (1938a): Eine neue Roeweriolus-Art aus der Tschechoslowakei. Zool. Anz. 123: 307–314.
Die Ischyropsaliden der Tschechoslowakischen Republik. Zool. Anz. 123: 155–159.
Bartoš E. (1938b): Die Ischyropsaliden der Tschechoslowakischen Republik. Zool. Anz. 123: 155–159.
Příspěvek k poznání českých sekáčů I. Sekáči Podbrdska. Čas. Nár. Mus. 113: 126–129.
Bartoš E. (1939a): Příspěvek k poznání českých sekáčů I. Sekáči Podbrdska. Čas. Nár. Mus. 113: 126–129.
Nové druhy sekáčů pro býv. ČSR. Entolom. Listy (Folia entomol.) 2: 66–67.
Bartoš E. (1939b): Nové druhy sekáčů pro býv. ČSR. Entolom. Listy (Folia entomol.) 2: 66–67.
Sekáči bratislavského okolí. [Weberknechte aus der umgebung von Bratislava.] Entolom. Listy (Folia entomol.) 2: 47–49.
Bartoš E. (1939c): Sekáči bratislavského okolí. [Weberknechte aus der umgebung von Bratislava.] Entolom. Listy (Folia entomol.) 2: 47–49.
Die Weberknechte (Opiliones) des östlichen Carpaticums. Folia zool. hydrobiol., Riga, 9: 308–310.
Bartoš E. (1939d): Die Weberknechte (Opiliones) des östlichen Carpaticums. Folia zool. hydrobiol., Riga, 9: 308–310.
Příspěvek k poznání českých sekáčů. Opilionida bohemica. II. Sekáči okolí Bohdanče. III. Sekáči pražského okolí. Sb. Kl. Přírodověd. v Brně 23: 45–49.
Bartoš E. (1941): Příspěvek k poznání českých sekáčů. Opilionida bohemica. II. Sekáči okolí Bohdanče. III. Sekáči pražského okolí. Sb. Kl. Přírodověd. v Brně 23: 45–49.
Sekáči skupiny Nemastoma lugubre v ČSR (The Opilionida of the groupe Nemastoma lugubre). Entomol. listy (Folia entomol.) 12: 57–61.
Bartoš E. (1949): Sekáči skupiny Nemastoma lugubre v ČSR (The Opilionida of the groupe Nemastoma lugubre). Entomol. listy (Folia entomol.) 12: 57–61.
Towards undestanding of the trophic ecology of Myotis nattereri. Folia Zool. 35: 55–61.
Bauerová Z. & Červený J. (1986): Towards undestanding of the trophic ecology of Myotis nattereri. Folia Zool. 35: 55–61.
Příspěvek k poznání potravy rejsků (Soricidae) ve smrkových monokulturách. Vertebrat. zprávy 50-52.
Bauerová Z. (1982): Příspěvek k poznání potravy rejsků (Soricidae) ve smrkových monokulturách. Vertebrat. zprávy 50-52.
The food eaten by Sorex araneus and Sorex minutus in a spruce monoculture. Folia Zool. 33: 125–132.
Bauerová Z. (1984): The food eaten by Sorex araneus and Sorex minutus in a spruce monoculture. Folia Zool. 33: 125–132.
Contribution to the trophic bionomics of Myotis emarginatus. Folia Zool. 35: 305–310.
Bauerová Z. (1986): Contribution to the trophic bionomics of Myotis emarginatus. Folia Zool. 35: 305–310.
The food of Crocidura suaveolens. Folia Zool. 37: 301–308.
Bauerová Z. (1988): The food of Crocidura suaveolens. Folia Zool. 37: 301–308.
Opilionida. Pp. 55–58. In: Rozkošný R. & Vaňhara J. (eds), Terrestrial invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biol. 92: 206 pp.
Bezděčka P. & Rozkošný R. (1995): Opilionida. Pp. 55–58. In: Rozkošný R. & Vaňhara J. (eds), Terrestrial invertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. I. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae Brunensis, Biol. 92: 206 pp.
Bibliografie české a slovenské opilionologické literatury z let 2010 a 2011 (Czech and Slovak harvestmen bibliography from 2010 to 2011). Západočeské entomologické listy 3: 10–13 (in Czech, English abstract).
Bezděčka P., Bezděčková K. (2012): Bibliografie české a slovenské opilionologické literatury z let 2010 a 2011 (Czech and Slovak harvestmen bibliography from 2010 to 2011). Západočeské entomologické listy 3: 10–13 (in Czech, English abstract).
Ochranářský průzkum vybraných skupin hmyzu a sekáčů nivy řeky Moravy v úseku Napajedla – Hodonín. ÚVR ČSOP, Praha. Ms. 36 pp.
Bezděčka P. (1994a): Ochranářský průzkum vybraných skupin hmyzu a sekáčů nivy řeky Moravy v úseku Napajedla – Hodonín. ÚVR ČSOP, Praha. Ms. 36 pp.
První příspěvek k poznání sekáčů jihovýchodní Moravy. [The first contribution to the knowledge of the Harvestmen from south-eastern Moravia (Arachnida, Opilionida).] Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 1: 52–55.
Bezděčka P. (1996a): První příspěvek k poznání sekáčů jihovýchodní Moravy. [The first contribution to the knowledge of the Harvestmen from south-eastern Moravia (Arachnida, Opilionida).] Sborník Přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 1: 52–55.
Příspěvek k rozšíření sekáče Zacheus crista (Brullé, 1832) v Bílých a Bielych Karpatech. [Contribution to the knowledge of the harvestman Zacheus crista (Brullé, 1832) in the White Carpatians Mts.] Sborník přírodovědného klubu v Uherském
Bezděčka P. (2000b): Příspěvek k rozšíření sekáče Zacheus crista (Brullé, 1832) v Bílých a Bielych Karpatech. [Contribution to the knowledge of the harvestman Zacheus crista (Brullé, 1832) in the White Carpatians Mts.] Sborník přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 5: 223–227.
Příspěvek k rozšíření sekáče Egaenus convexus v Bílých a Bielych Karpatech. [Contribution to the knowledge of the harvestman Egaenus convexus in the White Carpatians Mts.] Sborník přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 6: 78–81.
Bezděčka P. (2001e): Příspěvek k rozšíření sekáče Egaenus convexus v Bílých a Bielych Karpatech. [Contribution to the knowledge of the harvestman Egaenus convexus in the White Carpatians Mts.] Sborník přírodovědného klubu v Uherském Hradišti 6: 78–81.
Seznam sekáčů (Opiliones) České republiky (Checklist of harvestmen (Opiliones) of the Czech Republic). Klapalekiana, 44: 109–120.
Bezděčka P. (2008a): Seznam sekáčů (Opiliones) České republiky (Checklist of harvestmen (Opiliones) of the Czech Republic). Klapalekiana, 44: 109–120.
Současný stav výzkumu sekáčů (Opiliones) České republiky a Slovenské republiky s bibliografií prací z let 1869 až 2007 (The present state of research on harvestman (Opiliones) in the Czech Republic and the Slovak Republic with a bibliography from the year
Bezděčka P. (2008b): Současný stav výzkumu sekáčů (Opiliones) České republiky a Slovenské republiky s bibliografií prací z let 1869 až 2007 (The present state of research on harvestman (Opiliones) in the Czech Republic and the Slovak Republic with a bibliography from the years 1869 to 2007). Acta Rerum Naturalium 4: 53–68.
Vzpomínka na Dr. Vladimíra Šilhavého (Memory of dr. Vladimír Šilhavý). Acta Rerum Naturalium 5: 259–266.
Bezděčka P. (2008c): Vzpomínka na Dr. Vladimíra Šilhavého (Memory of dr. Vladimír Šilhavý). Acta Rerum Naturalium 5: 259–266.
Dicranolasma scabrum – nový sekáč pro Českou republiku. (Dicranolasma scabrum – a new harvestmen for the Czech Republic). Acta Rerum Naturalium 4: 51–52.
Bezděčka P. (2008d): Dicranolasma scabrum – nový sekáč pro Českou republiku. (Dicranolasma scabrum – a new harvestmen for the Czech Republic). Acta Rerum Naturalium 4: 51–52.
Kosec Paranemastoma quadripunctatum potvrdený pre Slovensko (Harvestman Paranemastoma quadripunctatum confirmed for Slovakia). Folia Faunistica Slovaca, Bratislava, 14 (9): 59–62.
Bezděčka P. (2009c): Kosec Paranemastoma quadripunctatum potvrdený pre Slovensko (Harvestman Paranemastoma quadripunctatum confirmed for Slovakia). Folia Faunistica Slovaca, Bratislava, 14 (9): 59–62.
Nový druh sekáče pro Českou republiku nalezen v CHKO Český les. – Český les, ZO ČSOP Kladská a SCHKO Český les, Přimda, 7–8: 40–42.
Bezděčka P. (2010a): Nový druh sekáče pro Českou republiku nalezen v CHKO Český les. – Český les, ZO ČSOP Kladská a SCHKO Český les, Přimda, 7–8: 40–42.
Bibliografi e české a slovenské opilionologické literatury z let 2008 a 2009 (Czech and Slovak harvestmen bibliography from 2008 to 2009). – Acta Retům Naturalium 8: 43–46.
Bezděčka P. (2010b): Bibliografi e české a slovenské opilionologické literatury z let 2008 a 2009 (Czech and Slovak harvestmen bibliography from 2008 to 2009). – Acta Retům Naturalium 8: 43–46.
Sekáči (Opiliones) Bílých a Bielych Karpat (Harvestmen (Opiliones) of the Moravian and Slovakian White Carpathian Mountains). – pp. 47–54. In: Trávníček D. & Šušovolá J. ‚eds): Západné Karpaty – spoločná hranica, Sborník příspěvk
Bezděčka P. (2010c): Sekáči (Opiliones) Bílých a Bielych Karpat (Harvestmen (Opiliones) of the Moravian and Slovakian White Carpathian Mountains). – pp. 47–54. In: Trávníček D. & Šušovolá J. ‚eds): Západné Karpaty – spoločná hranica, Sborník příspěvků z II. Mezinárodního sympózia přírodovědců Trenčianského kraja a Zlínského kraje, 9.– 11.VI.2010. Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín, 111 pp.
První prokázaný nález sekáče Platybunus pinetorum v České republice (The first exact record of harvestman Platybunus pinetorum from the Czech Republic). – Západočeské entomologické listy, 1: 32–33.
Bezděčka P. (2010d): První prokázaný nález sekáče Platybunus pinetorum v České republice (The first exact record of harvestman Platybunus pinetorum from the Czech Republic). – Západočeské entomologické listy, 1: 32–33.
K fenologii našich sekáčů (Opilionidea). [Zur Phenologie unsere Weberknechte (Opilionidea).] Čas. čsl. Společ. Ent. 55: 297–298.
Borek V. (1958): K fenologii našich sekáčů (Opilionidea). [Zur Phenologie unsere Weberknechte (Opilionidea).] Čas. čsl. Společ. Ent. 55: 297–298.
Rostlinstvo a živočišstvo. Pp. 63–108. In: Sýkora B. (ed.), Krkonošský národní park. SZN, Praha, 280 pp.
Buchar J., Hadač E., Hanzák J., Kalina T., Miles P., Pilous Z., Štursa J., Vaněk J. & Vávra V. (1983): Rostlinstvo a živočišstvo. Pp. 63–108. In: Sýkora B. (ed.), Krkonošský národní park. SZN, Praha, 280 pp.
Řád sekáči – Opilionida. Pp. 130–134. In: Buchar J., Ducháč V., Hůrka K. & Lellák J., Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha, 285 pp.
Buchar J (1995): Řád sekáči – Opilionida. Pp. 130–134. In: Buchar J., Ducháč V., Hůrka K. & Lellák J., Klíč k určování bezobratlých. Scientia, Praha, 285 pp.
Hearing adaptions and feeding ecology in Sorex araneus and Crocidura suaveolens (Soricidae). Acta. zool. fenn. 173: 253–254.
Burda H. & Bauerová Z. (1985): Hearing adaptions and feeding ecology in Sorex araneus and Crocidura suaveolens (Soricidae). Acta. zool. fenn. 173: 253–254.
Potrava mláďat lejska černohlavého (Ficedula hypoleuca) v oblasti hybridní zóny s lejskem bělokrkým (Ficedula albicollis) na Moravě. Zprávy MOS 56: 91–98.
Bureš S. & Horáčková K. (1998): Potrava mláďat lejska černohlavého (Ficedula hypoleuca) v oblasti hybridní zóny s lejskem bělokrkým (Ficedula albicollis) na Moravě. Zprávy MOS 56: 91–98.
Diet analysis and trophic ecology of the grey wagtail (Motacilla cinerea Tunst.) in Nízký Jeseník. Folia Zool. 38 (3): 257–264.
Bureš S. & Král M. (1987): Diet analysis and trophic ecology of the grey wagtail (Motacilla cinerea Tunst.) in Nízký Jeseník. Folia Zool. 38 (3): 257–264.
Potrava lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) ve smrkovém lese. Zprávy MOS 54: 75–78.
Bureš S. & Stříteský J. (1996): Potrava lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) ve smrkovém lese. Zprávy MOS 54: 75–78.
Severe alpine wheater, prey availability and reproduction in two species of passerine: A test of the permanent prey availability hypothesis. Folia Zool. 48 (4): 279–285.
Bureš S., Václavíková K. & Tukač V. (1999): Severe alpine wheater, prey availability and reproduction in two species of passerine: A test of the permanent prey availability hypothesis. Folia Zool. 48 (4): 279–285.
Composition of the diet and trophic ecology of the collared flycatcher (Ficedula albicollis albicollis) in three segments of groups of types of forest geobiocenoses in Central Moravia (Czechoslovakia). Folia Zool. 35: 143–155.
Bureš S. (1986): Composition of the diet and trophic ecology of the collared flycatcher (Ficedula albicollis albicollis) in three segments of groups of types of forest geobiocenoses in Central Moravia (Czechoslovakia). Folia Zool. 35: 143–155.
Food water pipit nestlings, Anthus spinoletta spinoletta, in changing environment. Folia zoologica, 42 (3) 213–219.
Bureš S. (1993): Food water pipit nestlings, Anthus spinoletta spinoletta, in changing environment. Folia zoologica, 42 (3) 213–219.
Segregation of diet in water pipit (Anthus spinoletta) and meadow pipit (Anthus pratensis) nestlings in a area damaged by air pollution. Folia Zool. 43 (1): 43–48.
Bureš S. (1994): Segregation of diet in water pipit (Anthus spinoletta) and meadow pipit (Anthus pratensis) nestlings in a area damaged by air pollution. Folia Zool. 43 (1): 43–48.

Zvířena Krkonoš. Pp. 161–178. In: Fanta J. (ed.), Příroda Krkonošského národního parku. Státní zemědělské nakladatelství, Praha, 223 pp.
Černý W. & Doskočil J. (1969): Zvířena Krkonoš. Pp. 161–178. In: Fanta J. (ed.), Příroda Krkonošského národního parku. Státní zemědělské nakladatelství, Praha, 223 pp.

Opiliones. In: Fauna regni Hungariae. Arthropoda. Verl. Term. Tud. Társ. Budapest. 3 pp.
Daday E. (1928): Opiliones. In: Fauna regni Hungariae. Arthropoda. Verl. Term. Tud. Társ. Budapest. 3 pp.
Nález klepítníka členěného Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794) – (Opilionida) u Nových Hradů (Východní část okresu Chrudim). [Find of Harvestman Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794) (Opilionida) near Nové Hrady (east part of Chrudim d
Dolanský J. (1997): Nález klepítníka členěného Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794) – (Opilionida) u Nových Hradů (Východní část okresu Chrudim). [Find of Harvestman Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794) (Opilionida) near Nové Hrady (east part of Chrudim district).] Vč. Sb. Přír., Práce a Studie 5: 187–188.
Bars vármegye pókszabású (Arachnoidea) faunájának alapvetése. Matematikai és természettudományi közlemények, Budapest 30(3):1–71.
Dudich E., Kolosváry G. & Szalay L. (1940): Bars vármegye pókszabású (Arachnoidea) faunájának alapvetése. Matematikai és természettudományi közlemények, Budapest 30(3):1–71.
Faunisztikai jegyzetek III. Állatt. Közl. 25: 38-45.
Dudich E. (1928): Faunisztikai jegyzetek III. Állatt. Közl. 25: 38-45.

Epigeous fauna changes in dependence on water regime fluctuation in a floodplain forest. Pp. 217–224 In: Kulhavý J., Hrib M., Klimo E. (eds), Proceedings of the Internationale Conference Management of Floodplain Forests in Southe
Fojtová H. & Chytil J. (2001): Epigeous fauna changes in dependence on water regime fluctuation in a floodplain forest. Pp. 217–224 In: Kulhavý J., Hrib M., Klimo E. (eds), Proceedings of the Internationale Conference Management of Floodplain Forests in Southern Moravia, May. 13-16, 2000, Židlochovice, Czech Republic, MZLU, Brno.
Charakteristika vybraných společenstev suchozemských bezobratlých lužního lesa v závislosti na změnách vodního režimu. Dipl. práce, MZLU Brno, 92 pp.Fojtová H. 2002: The influence od watter regime on soil-surflace fauna in floodplain forest. Pp. 39–44. In
Fojtová H. (1999): Charakteristika vybraných společenstev suchozemských bezobratlých lužního lesa v závislosti na změnách vodního režimu. Dipl. práce, MZLU Brno, 92 pp.Fojtová H. 2002: The influence od watter regime on soil-surflace fauna in floodplain forest. Pp. 39–44. In: Tajovský K., Balík V. & Pižl V. (eds), Studies on Soil fauna in Central Europe, ÚPB AV ČR, České Budějovice, 285 pp.
Dynamika vybraných taxonomických skupin epigeonu lužního lesa jižní Moravy v závislosti na změnách vodního režimu. PhD. Thesis, MZLU Brno, 144 pp.
Fojtová H. (2003): Dynamika vybraných taxonomických skupin epigeonu lužního lesa jižní Moravy v závislosti na změnách vodního režimu. PhD. Thesis, MZLU Brno, 144 pp.

Opiliones, Ungarns Spinnen–Fauna, III. Band, Verlag der K. U. Naturwissenschaftlichen Gesellschaft, Budapest, 326–331.
Herman O. (1879): Opiliones, Ungarns Spinnen–Fauna, III. Band, Verlag der K. U. Naturwissenschaftlichen Gesellschaft, Budapest, 326–331.
Die Fauna der Erzgruben von Schneeberg im Erzgebirge. Zool. Jahrb. 56 (3–4) : 173–268, 21 figs, 2 maps.
Hnatewytsch B. (1929): Die Fauna der Erzgruben von Schneeberg im Erzgebirge. Zool. Jahrb. 56 (3–4) : 173–268, 21 figs, 2 maps.
The food eaten by Clethrionomys glareolus in a spruce monoculture. Folia Zool. (Brno) 28: 219–230.
Holišová V. & Obrtel R. (1979): The food eaten by Clethrionomys glareolus in a spruce monoculture. Folia Zool. (Brno) 28: 219–230.
Ekoton - prosté rozhraní, či specifický biotop? Živa, 57: 25–27.
Hora P., Tuf I. H., Machač O., Brichta M. & Tufová J. (2009): Ekoton - prosté rozhraní, či specifický biotop? Živa, 57: 25–27.
Väzba koscov (Opiliones) na líniové formácie nelesnej drevinovej vegetácie (Štiavnické vrchy). Diplomová práca. Dep. in KBVE FEE TU vo Zvolene, Zvolen, 45 pp.
Hurtišová E. (2009): Väzba koscov (Opiliones) na líniové formácie nelesnej drevinovej vegetácie (Štiavnické vrchy). Diplomová práca. Dep. in KBVE FEE TU vo Zvolene, Zvolen, 45 pp.

Monitoring suchozemských bezobratlých v lužním lese. Pp. 317–326 In: Hrib M., Kordiovský E. (eds), Lužní les v Dyjsko-moravské nivě. Moraviapress, Břeclav, 591 pp.
Chytil J. & Fojtová H. (2004): Monitoring suchozemských bezobratlých v lužním lese. Pp. 317–326 In: Hrib M., Kordiovský E. (eds), Lužní les v Dyjsko-moravské nivě. Moraviapress, Břeclav, 591 pp.

Diurnální aktivita epigeických bezobratlých v prostředí lužního lesa. Diplomová práce v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí, UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí, 60 pp.
Jeřábková E. (2006): Diurnální aktivita epigeických bezobratlých v prostředí lužního lesa. Diplomová práce v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí, UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí, 60 pp.

Ein neuer Fundort von Ischyropsalis taunica Müller (1923) (Opilionidea Ischyropsalidae) auf dem Glatzer Schneeberge. Přírodovědecký sborník ostravského kraje, 19: 317–319.
Kempný L. (1958): Ein neuer Fundort von Ischyropsalis taunica Müller (1923) (Opilionidea Ischyropsalidae) auf dem Glatzer Schneeberge. Přírodovědecký sborník ostravského kraje, 19: 317–319.
Egaenus convexus: a new harvestman from the Czech Republic. Arachnol. Mitt. 10: 32–33.
Klimeš L. & Bezděčka P. (1995): Egaenus convexus: a new harvestman from the Czech Republic. Arachnol. Mitt. 10: 32–33.
Remarkable harvestmen from the Czech Republic. Arachnol. Mitt. 16: 33–39.
Klimeš L. & Roušar A. (1998): Remarkable harvestmen from the Czech Republic. Arachnol. Mitt. 16: 33–39.
Epigaeic arthropods across an arable land and grassland interface. Acta Entomol. Bohemosl. 86: 459–475.
Klimeš L. & Sechterová E. (1989): Epigaeic arthropods across an arable land and grassland interface. Acta Entomol. Bohemosl. 86: 459–475.
Příspěvek k poznání dynamiky arachnofauny na lesním ekotonu. Acta Univ. Palackianae Olomucensis Fac. Rer. Nat. 81: 169–190.
Klimeš L. & Špičáková E. (1984): Příspěvek k poznání dynamiky arachnofauny na lesním ekotonu. Acta Univ. Palackianae Olomucensis Fac. Rer. Nat. 81: 169–190.
Poznámky k pohybové aktivitě sekáčů (Opiliones). Sborn. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 27: 51–54.
Klimeš L. (1987): Poznámky k pohybové aktivitě sekáčů (Opiliones). Sborn. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 27: 51–54.
Vliv záplav na životní cyklus Rilaena triangularis (Herbst) (Opiliones). [Impact of floodings on the life cycle in Rilaena triangularis (Herbst) (Opiliones).] Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 30: 37–45.
Klimeš L. (1990): Vliv záplav na životní cyklus Rilaena triangularis (Herbst) (Opiliones). [Impact of floodings on the life cycle in Rilaena triangularis (Herbst) (Opiliones).] Sb. Jihočes. Muz. Čes. Budějovice, Přír. Vědy 30: 37–45.
Nový přírůstek do fauny sekačů Čech. Živa 43/2: 76–77.
Klimeš L. (1995): Nový přírůstek do fauny sekačů Čech. Živa 43/2: 76–77.
Opiliones. List of species noted in the studied floodplain segment. In: Prach K., Jeník J., Large A. R. G. (eds), Floodplain ecology and management: The Lužnice River in the Třeboň Biosphere Reserve, Central Europe. SPB Academic
Klimeš L. (1996): Opiliones. List of species noted in the studied floodplain segment. In: Prach K., Jeník J., Large A. R. G. (eds), Floodplain ecology and management: The Lužnice River in the Třeboň Biosphere Reserve, Central Europe. SPB Academic Publishing, Amsterdam.
Harvestman (Phalangida) assemblages in the Czech Republic. Acta Soc. Zool. Bohem. 61: 297–309.
Klimeš L. (1997): Harvestman (Phalangida) assemblages in the Czech Republic. Acta Soc. Zool. Bohem. 61: 297–309.
Přehlížení synantropní sekáči (Opiliones): novinky z česko-slovenského pomezí i odjinud. [Neglected synanthropic harvestmen (Opiliones): novelties from the Czech-Slovak borderland and other areas.] Sb. přírodověd. Kl., Uherské Hradiště 4: 68–71.
Klimeš L. (1999a): Přehlížení synantropní sekáči (Opiliones): novinky z česko-slovenského pomezí i odjinud. [Neglected synanthropic harvestmen (Opiliones): novelties from the Czech-Slovak borderland and other areas.] Sb. přírodověd. Kl., Uherské Hradiště 4: 68–71.
Harvestmen asseblages (Arachnida: Opilionides) in Krkonoše National Park. Klapalekiana 35: 129–138.
Klimeš L. (1999b): Harvestmen asseblages (Arachnida: Opilionides) in Krkonoše National Park. Klapalekiana 35: 129–138.
Checklist of harvestmen (Opiliones) of Czechia and Slovakia. Pp. 125–128. In: Gajdoš P. & Pekár S. (eds), Proceedings of the 18th European Colloquium of Arachnology, Stará Lesná. Ekológia (Bratislava), Vol. 19, Supplement 3/2000.
Klimeš L. (1999c): Checklist of harvestmen (Opiliones) of Czechia and Slovakia. Pp. 125–128. In: Gajdoš P. & Pekár S. (eds), Proceedings of the 18th European Colloquium of Arachnology, Stará Lesná. Ekológia (Bratislava), Vol. 19, Supplement 3/2000.
Ground beetles (Carabidae) and harvestmen (Opiliones) in wet meadows: effects of flooding. In: Květ J., Jeník J., Soukupová L. (eds), Freshwater Wetlands and Their Sustainable Future: A Case Study of the Trebon Basin Biosphere Re
Klimeš L. (2000): Ground beetles (Carabidae) and harvestmen (Opiliones) in wet meadows: effects of flooding. In: Květ J., Jeník J., Soukupová L. (eds), Freshwater Wetlands and Their Sustainable Future: A Case Study of the Trebon Basin Biosphere Reserve, Czech Republic. Man and the Biosphere Series 28, UNESCO & The Parthenon, 500 pp.
Effect of floods on ground beetles (Carabidae) and harvestmen (Opiliones). Pp. 361–372. In: Květ J., Jeník J., Soukupová L. (eds), Freshwater Wetlands and Their Sustainable Future: A Case Study of the Třeboň Basin Biosphere Reser
Klimeš L. (2002): Effect of floods on ground beetles (Carabidae) and harvestmen (Opiliones). Pp. 361–372. In: Květ J., Jeník J., Soukupová L. (eds), Freshwater Wetlands and Their Sustainable Future: A Case Study of the Třeboň Basin Biosphere Reserve, Czech Republic. Man and the Biosphere Series 28, UNESCO & The Parthenon, Boca Raton, 495 pp.
Opiliones (Sekáči). Pp. 85–87. In: Farkač J. , Král D., Škorpík M. (eds), Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. [List of Threatened species in the Czech Republic. Invertebrates.] Agentura ochrany přírody a
Klimeš L. (2005): Opiliones (Sekáči). Pp. 85–87. In: Farkač J. , Král D., Škorpík M. (eds), Červený seznam ohrožených druhů České republiky. Bezobratlí. [List of Threatened species in the Czech Republic. Invertebrates.] Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, 760 pp.
Sekáči (Opiliones, Arachnida) CHKO Kokořínsko. Pp. 137–143. In: Beran L., Kubíková J., Šprynař P. (eds), Výsledky výzkumu bezobratlých v CHKO Kokořínsko. [Results of invertebrate investigation in Kokořínsko Protected Landscape Ar
Klimeš L. (2006): Sekáči (Opiliones, Arachnida) CHKO Kokořínsko. Pp. 137–143. In: Beran L., Kubíková J., Šprynař P. (eds), Výsledky výzkumu bezobratlých v CHKO Kokořínsko. [Results of invertebrate investigation in Kokořínsko Protected Landscape Area.] Bohemia centralis, Praha, 27, 583 pp.
Über eine neue Weberknechart: Roeweriolus hungaricus n. g. n. sp. Zool. Anz., Leipzig, 102: 310–313.
Kolosváry G. (1933): Über eine neue Weberknechart: Roeweriolus hungaricus n. g. n. sp. Zool. Anz., Leipzig, 102: 310–313.
Česká zvířena. Melantrich, Praha, 347 pp.
Komárek J. (1948): Česká zvířena. Melantrich, Praha, 347 pp.
Přehled cytogenetiky pavoukovců. Biologické listy 59 (4): 282–306.
Král J. (1994): Přehled cytogenetiky pavoukovců. Biologické listy 59 (4): 282–306.
Nový rod sekáčů ze Slovenska. Věda přírodní 14: 219–220.
Kratochvíl J. (1933): Nový rod sekáčů ze Slovenska. Věda přírodní 14: 219–220.
Sekáči (Opiliones) Československé republiky. Les Opilions de Tchécoslovaquie. Práce Moravské Přírodovědecké Společnosti 9/5: 1–35.
Kratochvíl J. (1934): Sekáči (Opiliones) Československé republiky. Les Opilions de Tchécoslovaquie. Práce Moravské Přírodovědecké Společnosti 9/5: 1–35.
Přehled zeměpisného rozšíření našich sekáčů. Věda přírodní XVI: 5–12.
Kratochvíl J. (1935): Přehled zeměpisného rozšíření našich sekáčů. Věda přírodní XVI: 5–12.
Druhy skupiny Nemastoma quadripunctarum (Perty) a několik nových sekáčů pro ČSR. [Les especes du groupe Nemastoma quadripunctatum (Perty) et quelques Opilions noveaux pour ČSR.] Sb. Přírodověd. kl. v Třebíči za rok 1938, 3: 73–81.
Kratochvíl J. (1939): Druhy skupiny Nemastoma quadripunctarum (Perty) a několik nových sekáčů pro ČSR. [Les especes du groupe Nemastoma quadripunctatum (Perty) et quelques Opilions noveaux pour ČSR.] Sb. Přírodověd. kl. v Třebíči za rok 1938, 3: 73–81.
Nový horský sekáč pro Československo. Entomol. Listy (Folia entom.) 10: 100–101.
Kratochvíl J. (1947): Nový horský sekáč pro Československo. Entomol. Listy (Folia entom.) 10: 100–101.
Structure of insects, spiders and harvestmen of a floodplain forest. Pp. 327–356. In: Penka M., Vyskot M., Klimo E., Vašíček F. (eds), Floodplain forest ecosystem. I. Before water management measures. Elsevier-Academia, Amsterdam
Křístek J. (1985): Structure of insects, spiders and harvestmen of a floodplain forest. Pp. 327–356. In: Penka M., Vyskot M., Klimo E., Vašíček F. (eds), Floodplain forest ecosystem. I. Before water management measures. Elsevier-Academia, Amsterdam, 468 pp.
Selected groups of insects and harvestmen. Pp. 451–468. In: Penka M., Vyskot M., Klimo E., Vašíček F. (eds), Floodplain forest ecosystem. II. After water management measures. Elsevier-Academia, Amsterdam, 632 pp.
Křístek J. (1991): Selected groups of insects and harvestmen. Pp. 451–468. In: Penka M., Vyskot M., Klimo E., Vašíček F. (eds), Floodplain forest ecosystem. II. After water management measures. Elsevier-Academia, Amsterdam, 632 pp.
České názvy živočichů, VI. Pavoukovci (Arachnida) III. Sekáči (Opiliones) zoologické oddělení PM NM, Praha, 146 pp.
Kůrka A (2006): České názvy živočichů, VI. Pavoukovci (Arachnida) III. Sekáči (Opiliones) zoologické oddělení PM NM, Praha, 146 pp.

Jak hluboko žijí půdní bezobratlí? [How deep do soil invertebrates live?] Živa, 56: 169–171.
Laška V., Mikula J. & Tuf I. H. (2008): Jak hluboko žijí půdní bezobratlí? [How deep do soil invertebrates live?] Živa, 56: 169–171.
Podzemní společenstva půdních bezobratlých na třech lokalitách v okrese Chrudim. Diplomová práce v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí, UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí, 57 pp.
Laška V (2006): Podzemní společenstva půdních bezobratlých na třech lokalitách v okrese Chrudim. Diplomová práce v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí, UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí, 57 pp.
Verzeichniss schlesischer Spinnen mit Aufzälung der schlesischen Myriapoden. H. Laupp Verlag, Tübingen, II tab. + 63 pp.
Lebert H. (1875): Verzeichniss schlesischer Spinnen mit Aufzälung der schlesischen Myriapoden. H. Laupp Verlag, Tübingen, II tab. + 63 pp.
Zoologický výskum pralesní reservace Stužica ve slovenských Východních Karpatech (Mollusca, Myriapoda). Ochrana přírody 10: 202–209.
Ložek V. & Gulička J. (1955): Zoologický výskum pralesní reservace Stužica ve slovenských Východních Karpatech (Mollusca, Myriapoda). Ochrana přírody 10: 202–209.

Insecta, Arachnoidea a Diplopoda smrkových kultur střední Evropy. [Insecta, Arachnoides und Diplopoda der Jungen Fichtenbestande in Mitteleuropa.] Rozpr. Českosl. Akad. Věd. 70: 1–142.
Martinek V. (1960): Insecta, Arachnoidea a Diplopoda smrkových kultur střední Evropy. [Insecta, Arachnoides und Diplopoda der Jungen Fichtenbestande in Mitteleuropa.] Rozpr. Českosl. Akad. Věd. 70: 1–142.
Sekáči krkonošských vrcholů. Krkonoše – Jizerské hory 10: 10–11.
Materna J. (2005): Sekáči krkonošských vrcholů. Krkonoše – Jizerské hory 10: 10–11.
Subteránní společenstva bezobratlých NPP Zbrašovské aragonitové jeskyně a NPR Hůrka u Hranic. Diplomová práce v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí, UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí, 61 pp.
Mikula J (2006): Subteránní společenstva bezobratlých NPP Zbrašovské aragonitové jeskyně a NPR Hůrka u Hranic. Diplomová práce v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí, UP Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Katedra ekologie a životního prostředí, 61 pp.
Sekáči (Opilionidea). p. 270. In: Rybář P. (ed.), Přírodou od Krkonoš po Vysočinu. Regionální encyklopedie. Kruh, Hradec králové, 391 pp.
Mocek B. (1989): Sekáči (Opilionidea). p. 270. In: Rybář P. (ed.), Přírodou od Krkonoš po Vysočinu. Regionální encyklopedie. Kruh, Hradec králové, 391 pp.

Ze života českých sekáčů (Opilionides). Vesmír 28: 4–7.
Nosek A. (1899): Ze života českých sekáčů (Opilionides). Vesmír 28: 4–7.
Klíč k určování českých sekáčů (Opilionides). Vesmír 29:29–30, 39–40, 62–63, 99–100.
Nosek A. (1900): Klíč k určování českých sekáčů (Opilionides). Vesmír 29:29–30, 39–40, 62–63, 99–100.
Sekáč Hellwigův (Ischyropsalis Hellwigi C.L.K.). Vesmír 35: 223–224.
Nosek A. (1906): Sekáč Hellwigův (Ischyropsalis Hellwigi C.L.K.). Vesmír 35: 223–224.
Příspěvek k poznání epigeonu středoevropských bučin. [Beitrag zur Kenntnis des Epigeons mitteleuropäischer Buchenwälder.] Lesnický časopis 9: 49–60.
Nováková E. & Hénik M. (1963): Příspěvek k poznání epigeonu středoevropských bučin. [Beitrag zur Kenntnis des Epigeons mitteleuropäischer Buchenwälder.] Lesnický časopis 9: 49–60.

Krkonoše a jejich zvířena. Práce z entomol. oddělení Národního musea v Praze. Přírodovědecké vydavatelství, Praha. 292 pp.
Obenberger J. (1952): Krkonoše a jejich zvířena. Práce z entomol. oddělení Národního musea v Praze. Přírodovědecké vydavatelství, Praha. 292 pp.
Trophic niches of Apodemus flavicollis and Clethrionomys glareolus in a lowland forest. Acta Sc. Nat. Brno 8/7: 1–37.
Obrtel R. & Holišová V. (1974): Trophic niches of Apodemus flavicollis and Clethrionomys glareolus in a lowland forest. Acta Sc. Nat. Brno 8/7: 1–37.
The food eaten by Apodemus sylvaticus in a spruce monoculture. Folia Zool. (Brno) 28: 299–310.
Obrtel R. & Holišová V. (1979): The food eaten by Apodemus sylvaticus in a spruce monoculture. Folia Zool. (Brno) 28: 299–310.
The food eaten by Apodemus flavicollis in a spruce monoculture. Folia Zool. (Brno) 29: 21–31.
Obrtel R. & Holišová V. (1980): The food eaten by Apodemus flavicollis in a spruce monoculture. Folia Zool. (Brno) 29: 21–31.
Winter and spring diets of three coexisting Apodemus spp. Folia Zool. (Brno) 32: 291–302.
Obrtel R. & Holišová V. (1983): Winter and spring diets of three coexisting Apodemus spp. Folia Zool. (Brno) 32: 291–302.
Animal food of Apodemus flavicollis in a lowland forest. Folia Zool. (Brno) 22: 15–30.
Obrtel R. (1973a): Animal food of Apodemus flavicollis in a lowland forest. Folia Zool. (Brno) 22: 15–30.
Animal food of Clethrionomys glareolus in a lowland forest. Folia Zool. (Brno) 22: 111–126.
Obrtel R. (1973b): Animal food of Clethrionomys glareolus in a lowland forest. Folia Zool. (Brno) 22: 111–126.
Comparison of animal food eaten by Apodemus flavicollis and Clethrionomys glareolus in a lowland forest. Folia Zool. (Brno) 23: 35–46.
Obrtel R. (1974): Comparison of animal food eaten by Apodemus flavicollis and Clethrionomys glareolus in a lowland forest. Folia Zool. (Brno) 23: 35–46.
Soil surface harvestmen (Opilionidea) in a lowland forest. Acta Sc. Nat. Brno 10/12: 1–34.
Obrtel R. (1976): Soil surface harvestmen (Opilionidea) in a lowland forest. Acta Sc. Nat. Brno 10/12: 1–34.
Die Waldeidechse Lacerta vivipara Jacquin, 1787, auf tiefliegendem Standort beim Fluss Morava. Acta Univ. Palackianae Olomoucensis, Fac. Rer. Nat., 43: 281–296.
Opatrný E. (1973): Die Waldeidechse Lacerta vivipara Jacquin, 1787, auf tiefliegendem Standort beim Fluss Morava. Acta Univ. Palackianae Olomoucensis, Fac. Rer. Nat., 43: 281–296.
Ropucha obecná (Bufo bufo L.). Potrava. Pp. 162. In: Baruš V., Oliva O. (eds), Obojživelníci Amphibia. Fauna ČSFR. Academia, Praha, 338 pp.
Opatrný E. (1992): Ropucha obecná (Bufo bufo L.). Potrava. Pp. 162. In: Baruš V., Oliva O. (eds), Obojživelníci Amphibia. Fauna ČSFR. Academia, Praha, 338 pp.

Potrava mláďat budníčka lesního, Phylloscopus sibilatrix (Bechst.). Čas. Slez., Muz. Opava. (A), 41: 81–85.
Pavelka J. & Korytář F. (1992): Potrava mláďat budníčka lesního, Phylloscopus sibilatrix (Bechst.). Čas. Slez., Muz. Opava. (A), 41: 81–85.
Potrava mláďat lejska černohlavého, Ficedula hypoleuca (Pall.). Čas. Slez., Muz. Opava. (A), 39: 271–275.
Pavelka J. (1990): Potrava mláďat lejska černohlavého, Ficedula hypoleuca (Pall.). Čas. Slez., Muz. Opava. (A), 39: 271–275.
Zur Ernährung und Nahrungsëkologie des Dreizehnspechts Picoides tridactylus während der nestlingsperiode. Ornithol. Beobachter 93: 259–266.
Pecháček P. & Krištín A. (1996): Zur Ernährung und Nahrungsëkologie des Dreizehnspechts Picoides tridactylus während der nestlingsperiode. Ornithol. Beobachter 93: 259–266.
Effect of an organophosphate insecticide combined with liquid fertiliser (UAN) on some pests (Aphidoidea, Chrysomelidae) and beneficial arthropods (Araneae, Opiliones) in winter wheat stands. [Vliv směsi kapalného hnojiva (DAM390) s organofosfátovým insek
Pekár S., Kazda J. & Veverka K. (1997): Effect of an organophosphate insecticide combined with liquid fertiliser (UAN) on some pests (Aphidoidea, Chrysomelidae) and beneficial arthropods (Araneae, Opiliones) in winter wheat stands. [Vliv směsi kapalného hnojiva (DAM390) s organofosfátovým insekticidem (Actelic) na škůdce ozimé pšenice (Aphidoidea, Chrysomelidae) a přirozené nepřátele (Araneae, Opiliones).] Scientia Agriculturae Bohemica 28(4): 271–281.
Short-term effect of liquid fertilizer (UAN) on beneficial arthropods (Aranea, Opilionida, Carabidae, Staphylinidae) in winter wheat. Ochr. Rostl. 33: 17–24.
Pekár S. (1997a): Short-term effect of liquid fertilizer (UAN) on beneficial arthropods (Aranea, Opilionida, Carabidae, Staphylinidae) in winter wheat. Ochr. Rostl. 33: 17–24.
Effect of liquid fertilizer (UAN) combined with Deltamethrin on beneficial arthropods in spring barley. Vliv směsi tekutého hnojiva (DAM 390) s pesticidem (Decis) přirozené nepřátele škůdců ječmene jarního. Ochr. rostl. 33(4): 257–264.
Pekár S. (1997b): Effect of liquid fertilizer (UAN) combined with Deltamethrin on beneficial arthropods in spring barley. Vliv směsi tekutého hnojiva (DAM 390) s pesticidem (Decis) přirozené nepřátele škůdců ječmene jarního. Ochr. rostl. 33(4): 257–264.
Side-effect of integrated pest management and conventional spraying on the composition of epigeic spiders and harvestmen in an apple orchard (Araneae, Opiliones) J. Appl. Entomol.- Z. Angew. Entomol. 123: 115–120.
Pekár S. (1999): Side-effect of integrated pest management and conventional spraying on the composition of epigeic spiders and harvestmen in an apple orchard (Araneae, Opiliones) J. Appl. Entomol.- Z. Angew. Entomol. 123: 115–120.
Differential effects of formaldehyde concentration and detergent on the catching efficiency of surface active arthropods by pitfall traps. Pedobiologia 46: 539–547.
Pekár S. (2002): Differential effects of formaldehyde concentration and detergent on the catching efficiency of surface active arthropods by pitfall traps. Pedobiologia 46: 539–547.
Change in the community of epigeal spiders and harvestmen (Araneae, Opiliones) with the age of an apple orchard. Plant Soil Environm 49: 81–88.
Pekár S. (2003): Change in the community of epigeal spiders and harvestmen (Araneae, Opiliones) with the age of an apple orchard. Plant Soil Environm 49: 81–88.
Selmeczbánya vidéké állattani tekintetben. Kiadja saját költségén a selmeczbányai gyógyászati és természettudományi egyeslet. Selmeczbánya, 133 pp.
Petricskó J. (1892): Selmeczbánya vidéké állattani tekintetben. Kiadja saját költségén a selmeczbányai gyógyászati és természettudományi egyeslet. Selmeczbánya, 133 pp.
Sekáči (Opilionidea). Pp. 249. In: Štěpánek O. (ed.), Přírodopis živočišstva. Orbis, Praha, 521 pp.
Prantl F. & Mařan J. (1957): Sekáči (Opilionidea). Pp. 249. In: Štěpánek O. (ed.), Přírodopis živočišstva. Orbis, Praha, 521 pp.

K poznání potravy žab na jižní Moravě. Scripta. Fac., Sci. Nat. UJEP Brunnensis, Biologia 3, Brno, 1: 161–177.
Ratajský F. & Vojtková L. (1971): K poznání potravy žab na jižní Moravě. Scripta. Fac., Sci. Nat. UJEP Brunnensis, Biologia 3, Brno, 1: 161–177.
Nová lokalita klepítníka členěného Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794) na Českomoravské vrchovině. [Ein neuer fundort von Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794) (Ischyropsalididae, Opilionidea) an dem Böhmisch-mährischen Hochlande.] Sb.
Roháček J. (1971): Nová lokalita klepítníka členěného Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794) na Českomoravské vrchovině. [Ein neuer fundort von Ischyropsalis hellwigi (Panzer, 1794) (Ischyropsalididae, Opilionidea) an dem Böhmisch-mährischen Hochlande.] Sb. Přírod. kl. Třebíč, 8: 95–99.
Pozoruhodné druhy členovců v Severomoravském kraji. I. část: Klepítníci (Ischyropsalis). Vlast. listy Severomor. Kraje, 14/1: 40–41.
Roháček J. (1988): Pozoruhodné druhy členovců v Severomoravském kraji. I. část: Klepítníci (Ischyropsalis). Vlast. listy Severomor. Kraje, 14/1: 40–41.
Pozoruhodné druhy členovců severomoravského kraje. III. část: plošíci (Trogulus). Vlast. listy Severomor. kraje 16/1: 41–43.
Roháček J. (1990): Pozoruhodné druhy členovců severomoravského kraje. III. část: plošíci (Trogulus). Vlast. listy Severomor. kraje 16/1: 41–43.
Sekáči Údolí Hasiny u Lipence. Pp. 24–25. In: Vlačiha V. (ed.), Údolí Hasiny u Lipence, průvodce přírodovědnou naučnou stezkou, ČSOP Louny.
Roušar A. (1992): Sekáči Údolí Hasiny u Lipence. Pp. 24–25. In: Vlačiha V. (ed.), Údolí Hasiny u Lipence, průvodce přírodovědnou naučnou stezkou, ČSOP Louny.
Nové lokality sekáčů v Poohří. Natura launensis, sv. 3: 18.
Roušar A. (1996): Nové lokality sekáčů v Poohří. Natura launensis, sv. 3: 18.
Sekáč Nelima semproni (Szalay, 1951) - nový druh pro faunu České republiky. Acta Univ. Purkynianae 5, Biologica 2: 53–56.
Roušar A. (1998a): Sekáč Nelima semproni (Szalay, 1951) - nový druh pro faunu České republiky. Acta Univ. Purkynianae 5, Biologica 2: 53–56.
Sekáči Manínskej tiesňavy. Živa 3: 125.
Roušar A. (1998b): Sekáči Manínskej tiesňavy. Živa 3: 125.
Nález klepítníka členěného v Krušných horách. Živa 2: 82.
Roušar A. (1998c): Nález klepítníka členěného v Krušných horách. Živa 2: 82.
Sekáč z Bezručova údolí Nelima gothica - nový druh pro Českou republiku. Památky příroda život, vlastivědný čtvrtletník Chomutovska 31, 1: 20.
Roušar A. (1999): Sekáč z Bezručova údolí Nelima gothica - nový druh pro Českou republiku. Památky příroda život, vlastivědný čtvrtletník Chomutovska 31, 1: 20.
Sekáči Krušných hor, Doupovských hor a Podkrušnohoří. [Hervestmen of the Krušné and Doupovské Mountains and the Podkrkonoší foot – hills.] Sborník Oblast. muzea v Mostě, řada přírodovědná, 28: 3–11.
Roušar A. (2006): Sekáči Krušných hor, Doupovských hor a Podkrušnohoří. [Hervestmen of the Krušné and Doupovské Mountains and the Podkrkonoší foot – hills.] Sborník Oblast. muzea v Mostě, řada přírodovědná, 28: 3–11.
Pavouci a sekáči Meluzíny – Krušné hory [Spiders and harvestmen of the Meluzína – Ore Mountains]. Památky, příroda, život 43 (4): 12–15 (in Czech).
Roušar A. (2011): Pavouci a sekáči Meluzíny – Krušné hory [Spiders and harvestmen of the Meluzína – Ore Mountains]. Památky, příroda, život 43 (4): 12–15 (in Czech).
Arthropods of stony debris in the Krkonoše Mountains, Czech Republic. Arct. Alp. Res. 26: 332–338.
Růžička V. & Zacharda M. (1994): Arthropods of stony debris in the Krkonoše Mountains, Czech Republic. Arct. Alp. Res. 26: 332–338.
Bezobratlí živočichové dutých stromů na Třeboňsku. [Invertebrate animals from hollow trees in the Třeboň basin.] Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 31: 33–46.
Růžička V., Boháč J. & Macek J. (1991): Bezobratlí živočichové dutých stromů na Třeboňsku. [Invertebrate animals from hollow trees in the Třeboň basin.] Sbor. Jihočes. Muz. v Čes. Budějovicích, Přír. Vědy 31: 33–46.
Bezobratlí sutí v severních Čechách (Araneae, Opiliones, Coleoptera, Diptera). [Invertebrates from rock debris in north Bohemia (Araneae, Opiliones, Coleoptera, Diptera).] Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy 17: 25–36.
Růžička V., Boháč J., Syrovátka O. & Klimeš L. (1989): Bezobratlí sutí v severních Čechách (Araneae, Opiliones, Coleoptera, Diptera). [Invertebrates from rock debris in north Bohemia (Araneae, Opiliones, Coleoptera, Diptera).] Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy 17: 25–36.
Arachnid population patterns in underground cavities of a stony debris field (Araneae, Opiliones, Pseudoscorpionidea, Acari: Prostigmata, Rhagidiidae). Pedobiologia 39: 42–51.
Růžička V., Hajer J. & Zacharda M. (1995): Arachnid population patterns in underground cavities of a stony debris field (Araneae, Opiliones, Pseudoscorpionidea, Acari: Prostigmata, Rhagidiidae). Pedobiologia 39: 42–51.

Effect of Bt-maize on epigeic spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones), Plant Protect. Sci. 42(1): 1–8.
Řezáč M., Pekár S. & Kocourek F. (2006): Effect of Bt-maize on epigeic spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones), Plant Protect. Sci. 42(1): 1–8.
Arachnofauna (Araneae, Opiliones) Klánovického lesa a jeho okolí (Praha) s důrazem na zdejší rašeliniště. [Arachnofauna (Araneae, Opiliones) of the Klánovický forest and its surroundings (Prague) with special amphasis on local peatbogs.] Muzeum a současno
Řezáč M. (2000): Arachnofauna (Araneae, Opiliones) Klánovického lesa a jeho okolí (Praha) s důrazem na zdejší rašeliniště. [Arachnofauna (Araneae, Opiliones) of the Klánovický forest and its surroundings (Prague) with special amphasis on local peatbogs.] Muzeum a současnost, ser. natur. 14: 3–26.
Spiders and harvestmen (Arachnida: Araneae, Opiliones) on an abandoned ore-washery sedimentation basin near Chvaletice. Pp. 311–323. In: Kovář P. (ed.), Natural recovery of human-made deposits in landscape (Biotic interactions an
Řezáč M. (2004): Spiders and harvestmen (Arachnida: Araneae, Opiliones) on an abandoned ore-washery sedimentation basin near Chvaletice. Pp. 311–323. In: Kovář P. (ed.), Natural recovery of human-made deposits in landscape (Biotic interactions and ore/ash slag artificial ecosystems, Academia, Praha.

The spatial horizontal distribution of epigeic spider and harvestman populations living in a spruce forest in the Beskydy Mountains (Araneae; Opiliones). [Prostorová horizontální disperze populací epigeických pavouků a sekáčů v horském smrkovém lese v Bes
Sechterová E. (1989): The spatial horizontal distribution of epigeic spider and harvestman populations living in a spruce forest in the Beskydy Mountains (Araneae; Opiliones). [Prostorová horizontální disperze populací epigeických pavouků a sekáčů v horském smrkovém lese v Beskydech (Araneae; Opiliones).] Studia Oecol. 2: 17–27.
Aktivita a sezónní dynamika populací epigeických pavouků a sekáčů v lesních biocenózách Beskyd (Araneae; Opiliones). [Activity and seasonal dynamics of epigeic spider and harvestman populations living in the forest biotopes in the Beskydy Mountains (Arane
Sechterová E. (1990): Aktivita a sezónní dynamika populací epigeických pavouků a sekáčů v lesních biocenózách Beskyd (Araneae; Opiliones). [Activity and seasonal dynamics of epigeic spider and harvestman populations living in the forest biotopes in the Beskydy Mountains (Araneae; Opiliones).] Acta univ. Palackianae Olomoucensis. Fac. Rer. Natur., Biol. 29: 165–189.
Analýza epigeické arachnofauny lesních biotopů Beskyd (Araneae, Opiliones). [An analysis of the epigeic arachnofauna of forest biotopes in the Beskydy Mts.] PhD thesis, Institute of Industrial Landscape Ecology, Ostrava, 205 pp.
Sechterová E. (1992a): Analýza epigeické arachnofauny lesních biotopů Beskyd (Araneae, Opiliones). [An analysis of the epigeic arachnofauna of forest biotopes in the Beskydy Mts.] PhD thesis, Institute of Industrial Landscape Ecology, Ostrava, 205 pp.
Společenstva epigeických pavouků (Aranea) a sekáčů (Opiliones) v lesních biotopech Beskyd. Kadidátská dizertační práce, Dep. Př. fak. UP Olomouc.
Sechterová E. (1992b): Společenstva epigeických pavouků (Aranea) a sekáčů (Opiliones) v lesních biotopech Beskyd. Kadidátská dizertační práce, Dep. Př. fak. UP Olomouc.
Pavouci (Araneida) a sekáči (Opiliones) polních remízků. [Species composition of spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones) in groves.] Zprávy Krajského vlastivěd. muzea v Olomouci 247: 1–20.
Sechterová-Špičáková E. (1987): Pavouci (Araneida) a sekáči (Opiliones) polních remízků. [Species composition of spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones) in groves.] Zprávy Krajského vlastivěd. muzea v Olomouci 247: 1–20.
Metoda zemních pastí a její užití v arachnologii. [The method of pitfall trapping and its usage in arachnology.] Studia Oecol. 1. Institute of Industrial Landscape Ecology, Ostrava 1: 45–56.
Sechterová-Špičáková E. (1988a): Metoda zemních pastí a její užití v arachnologii. [The method of pitfall trapping and its usage in arachnology.] Studia Oecol. 1. Institute of Industrial Landscape Ecology, Ostrava 1: 45–56.
Die Arachnofauna (Araneae; Opiliones) des geplanten Naturschutzgebietes „Smrk“. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E 18: 177.
Sechterová-Špičáková E. (1988b): Die Arachnofauna (Araneae; Opiliones) des geplanten Naturschutzgebietes „Smrk“. Acta Fac. paedag. Ostraviensis, Ser. E 18: 177.
Spiders (Araneida) and harvestmen (Opiliones) in the groves. II. Acta Univ. Palack. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Biologica 29, 96: 165–184.
Sechterová-Špičáková E. (1989a): Spiders (Araneida) and harvestmen (Opiliones) in the groves. II. Acta Univ. Palack. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Biologica 29, 96: 165–184.
Communities of spiders (Araneida) and harvestmen (Opiliones) in State Nature Reserve Smrk in the Beskydy mountains affected by immissions. Acta Univ. Palack. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Biologica 28 (1988): 163–178.
Sechterová-Špičáková E. (1989b): Communities of spiders (Araneida) and harvestmen (Opiliones) in State Nature Reserve Smrk in the Beskydy mountains affected by immissions. Acta Univ. Palack. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Biologica 28 (1988): 163–178.
Contributions to soil Zoology in Central Europe I., ISB AS CR, České Budějovice, 221 pp.
Schlagmerský J., Pižl V. (eds) (): Contributions to soil Zoology in Central Europe I., ISB AS CR, České Budějovice, 221 pp.
Suchozemští bezobratlí lužního lesa. Pp. 293–315. In: Hrib M., Kordiovský E. (eds), Lužní les v Dyjsko-moravské nivě. Moraviapress, Břeclav, 591 pp.
Schlagmerský J. (2004): Suchozemští bezobratlí lužního lesa. Pp. 293–315. In: Hrib M., Kordiovský E. (eds), Lužní les v Dyjsko-moravské nivě. Moraviapress, Břeclav, 591 pp.
Příspěvek k poznání dalšího výskytu a bionomie vzácného sekáče Ischyropsalis taunica Müller (1923) (Opilionidea, Ischyropsalidae) na Králickém Sněžníku. Acta rer. Natur. Dist. Silesiae 20: 528–529.
Souček J. (1959): Příspěvek k poznání dalšího výskytu a bionomie vzácného sekáče Ischyropsalis taunica Müller (1923) (Opilionidea, Ischyropsalidae) na Králickém Sněžníku. Acta rer. Natur. Dist. Silesiae 20: 528–529.
Does closure of traditionally managed open woodlands threaten epigeic invertebrates? Effects of coppicing and high deer densities. Biological conservation 141: 827–837.
Spitzer L., Konvička M., Beneš J., Tropek R., Tuf I. H. & Tufová J. (2009): Does closure of traditionally managed open woodlands threaten epigeic invertebrates? Effects of coppicing and high deer densities. Biological conservation 141: 827–837.
Příspěvek k poznání fauny epigeických bezobratlých dvou přírodních jedlobukových lesů ve Vsetínských vrších (Česká republika). [Contribution to the knowledge of epigeic invertebrates of two seminatural fir-beech deciduous woodlands in the Vsetínské vrchy
Spitzer L., Tuf I. H.,Tufová J. & Tropek R. (2007): Příspěvek k poznání fauny epigeických bezobratlých dvou přírodních jedlobukových lesů ve Vsetínských vrších (Česká republika). [Contribution to the knowledge of epigeic invertebrates of two seminatural fir-beech deciduous woodlands in the Vsetínské vrchy Hills, Western Carpathians (Czech Republic).] Práce a Stud. Muz. Beskyd (Přír. Vědy) 19: 71–82.
Kosarze (Opiliones) Bieszczad. Fragm. Faun.13/6: 1–13.
Staręga W. (1966): Kosarze (Opiliones) Bieszczad. Fragm. Faun.13/6: 1–13.
Restored meadow harvestman communities (Opiliones) in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area, Czech Republic. Biológia 61: 165–169.
Stašiov S., Tajovský K. & Resl K. (2006): Restored meadow harvestman communities (Opiliones) in the Bílé Karpaty Protected Landscape Area, Czech Republic. Biológia 61: 165–169.
Leptus holmiae Southcott 1992 (Acarina, Erythraeidae) associated with harvestmen (Opilionida). Ekológia (Bratislava) 22: 23–27.
Stašiov S. (2003a): Leptus holmiae Southcott 1992 (Acarina, Erythraeidae) associated with harvestmen (Opilionida). Ekológia (Bratislava) 22: 23–27.

Macrofauna invertebrate communities in soils under organic and conventional farming: conversion trial in theCzech Republic. Pp. 62–66. In: Šarapatka B. (ed.), Bioacademy 2009 – Proceedings: Organic Farming - A Response to Economi
Šarapatka B., Mikula J., Tuf I. H. & Laška V. (2009): Macrofauna invertebrate communities in soils under organic and conventional farming: conversion trial in theCzech Republic. Pp. 62–66. In: Šarapatka B. (ed.), Bioacademy 2009 – Proceedings: Organic Farming - A Response to Economic and Environmental Challenges. Bioinstitut, o.p.s., Olomouc.
Catalogue of alien animal species in the Czech Republic. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2005, LIII, No. 4: 151–170.
Šefrová H. & Laštůvka Z. (2005): Catalogue of alien animal species in the Czech Republic. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 2005, LIII, No. 4: 151–170.
Společenstva sekáčů (Opilionida) lužního lesa v NPR Ranšpurk a jejich fluktuace. [The communities of harvestmen (Opilionida) of floodplain forest in the Ranšpurk National Nature Reserve and their fluctuations.] Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun.,
Šejnohová H. (2005): Společenstva sekáčů (Opilionida) lužního lesa v NPR Ranšpurk a jejich fluktuace. [The communities of harvestmen (Opilionida) of floodplain forest in the Ranšpurk National Nature Reserve and their fluctuations.] Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., LIII, No. 2: 155–162.
Carinostoma elegans new to the Slovakian harvestmen fauna (Opiliones, Dyspnoi, Nemastomatidae)
Šestáková A., Mihál I. (2014): Carinostoma elegans new to the Slovakian harvestmen fauna
(Opiliones, Dyspnoi, Nemastomatidae) Arachnologische Mitteilungen 48: 16-23
Naši nejznámější sekáči v republice. Vesmír 11: 161–162.
Šilhavý V. (1932): Naši nejznámější sekáči v republice. Vesmír 11: 161–162.
Jak se brání sekáči svým nepřátelům. Věda přír. 17/1: 4–10.
Šilhavý V. (1936): Jak se brání sekáči svým nepřátelům. Věda přír. 17/1: 4–10.
Sekáči Jeseníků. Les Opilions de la chaine de montagnes „Jeseníky“. Sb. Kl. přírodověd. v Brně za rok 1937, 20: 68–74.
Šilhavý V. (1938): Sekáči Jeseníků. Les Opilions de la chaine de montagnes „Jeseníky“. Sb. Kl. přírodověd. v Brně za rok 1937, 20: 68–74.
Význam tvaru kopulačních orgánů v soustavě sekáčů a revise některých evropských druhů rodu Opilio Herbst. [Sur l´importance de la forme de l´appareil sexuel pour le systéme des Opilions et revision de quelques européennes du genre Opilio
Šilhavý V. (1939a): Význam tvaru kopulačních orgánů v soustavě sekáčů a revise některých evropských druhů rodu Opilio Herbst. [Sur l´importance de la forme de l´appareil sexuel pour le systéme des Opilions et revision de quelques européennes du genre Opilio Herbst.] Sbor. Přír. kl. Třebíč 3: 7–20.
Sekáči skupiny Nemastoma chrysomelas. [Étude sur les Opilions du groupe Nemastoma chrysomelas.] Entomol. listy (Folia entomol.) 2: 105–115.
Šilhavý V. (1939b): Sekáči skupiny Nemastoma chrysomelas. [Étude sur les Opilions du groupe Nemastoma chrysomelas.] Entomol. listy (Folia entomol.) 2: 105–115.
Příspěvek k poznání fauny sekáčů střední Evropy. [Beitrag zur Opilionidenfauna von Mitteleuropa.] Entomol. listy (Folia entomol.) 3: 38.
Šilhavý V. (1940): Příspěvek k poznání fauny sekáčů střední Evropy. [Beitrag zur Opilionidenfauna von Mitteleuropa.] Entomol. listy (Folia entomol.) 3: 38.
Sekáči žijící na plodnicích hub. Entomol. listy (Folia entomol.) 5: 69–70.
Šilhavý V. (1942): Sekáči žijící na plodnicích hub. Entomol. listy (Folia entomol.) 5: 69–70.
Embryonální vývoj tarsálních drápků sekáčů (Opiliones). [Sur l'évolution embryonnaire des griffes tarsales des Opilions.] Bull. int. Acad. thcéque Sci. Prague, 45: 157–164.
Šilhavý V. (1945): Embryonální vývoj tarsálních drápků sekáčů (Opiliones). [Sur l'évolution embryonnaire des griffes tarsales des Opilions.] Bull. int. Acad. thcéque Sci. Prague, 45: 157–164.
Embryonální vývoj tarsálních drápků sekáčů (Opiliones). [Sur l´évolution embryonnaire des griffes tarsales des Opilions.] Rozpr. II. tř. České akademie 54/16: 1–14.
Šilhavý V. (1946a): Embryonální vývoj tarsálních drápků sekáčů (Opiliones). [Sur l´évolution embryonnaire des griffes tarsales des Opilions.] Rozpr. II. tř. České akademie 54/16: 1–14.
Pobřežní fauna sekáčů (Opiliones) rybníků u Studence. I. Sb. Přírodověd. Kl. v Třebíči za léta 1939–1944, 4: 53–54.
Šilhavý V. (1946b): Pobřežní fauna sekáčů (Opiliones) rybníků u Studence. I. Sb. Přírodověd. Kl. v Třebíči za léta 1939–1944, 4: 53–54.
Morfologické a systematické poznámky o druhu Gyas annulatus (Olivier) - Opiliones. [Adnotata ad collocationem systematicam et morphologiam speciei Gyas annulatus (Olivier) – Opiliones. Gyantinae nova subfamilia]. Sb. Kl. Přírodověd. v Br
Šilhavý V. (1946c): Morfologické a systematické poznámky o druhu Gyas annulatus (Olivier) - Opiliones. [Adnotata ad collocationem systematicam et morphologiam speciei Gyas annulatus (Olivier) – Opiliones. Gyantinae nova subfamilia]. Sb. Kl. Přírodověd. v Brně za rok 1944–1945, 26: 129–134.
Sekáči Jeseníků II. [Les opilion de la chaine de montagnes Jeseníky II.] Entomol. listy (Folia entomol.) 10: 16–19.
Šilhavý V. (1947): Sekáči Jeseníků II. [Les opilion de la chaine de montagnes Jeseníky II.] Entomol. listy (Folia entomol.) 10: 16–19.
Zvířena sekáčů (Opiliones) mohelnské hadcové stepi. [Les Opilions de la steppe de serpentine pres de la ville de Mohelno.] Mohelno / Soubor prací věnovaných studiu významné památky,Sv. 8, Svaz na výzkum a ochranu přírody i krajiny v zemi Moravskoslezské,
Šilhavý V. (1948): Zvířena sekáčů (Opiliones) mohelnské hadcové stepi. [Les Opilions de la steppe de serpentine pres de la ville de Mohelno.] Mohelno / Soubor prací věnovaných studiu významné památky,Sv. 8, Svaz na výzkum a ochranu přírody i krajiny v zemi Moravskoslezské, Brno, 99 pp. + 10 tab.
Poznámky o sekáčích I. Fragmenta opilionidologica I. Entomol. listy 12: 9–13.
Šilhavý V. (1949a): Poznámky o sekáčích I. Fragmenta opilionidologica I. Entomol. listy 12: 9–13.
Sekáč Astrobunus meadi (Thor.) v Československé republice. [L’Opilion Astrobunus meadi (Thor.) dans La République Tchécoslovaque. (Syn. Roeweriolus slavicus + R. carpaticus).] Čas. Čs. spol. entomol. 46, č. 3–4: 151–15
Šilhavý V. (1949b): Sekáč Astrobunus meadi (Thor.) v Československé republice. [L’Opilion Astrobunus meadi (Thor.) dans La République Tchécoslovaque. (Syn. Roeweriolus slavicus + R. carpaticus).] Čas. Čs. spol. entomol. 46, č. 3–4: 151–155.
Sekáči východního Slovenska. Folia entomol. 13: 99–106.
Šilhavý V. (1950): Sekáči východního Slovenska. Folia entomol. 13: 99–106.
Sekáči - Opilionidae. Pp. 58–61. In: Hrbáček J. (ed.), Jak a proč sbírat hmyz. Praha, 214 pp.
Šilhavý V. (1954): Sekáči - Opilionidae. Pp. 58–61. In: Hrbáček J. (ed.), Jak a proč sbírat hmyz. Praha, 214 pp.
Sekáči – Opilionidea. Fauna ČSR 7, Nakladatelství Čs. Akad. věd., Praha, 273 pp.
Šilhavý V. (1956): Sekáči – Opilionidea. Fauna ČSR 7, Nakladatelství Čs. Akad. věd., Praha, 273 pp.
Potrava plošíka většího (Trogulus nepaeformis (Scop.)) Arachnoidea, Opiliones. Vlastivěd. sbor. Vysočiny 1: 79–83.
Šilhavý V. (1957): Potrava plošíka většího (Trogulus nepaeformis (Scop.)) Arachnoidea, Opiliones. Vlastivěd. sbor. Vysočiny 1: 79–83.
Nález mláděte klepítníka (Ischyropsalidae, Opilionidea) na Českomoravské vysočině. Vlastivěd. sbor. Vysočiny, odd. věd přírodních 2: 99–102. Šilhavý V. 1959: Rozbor hemolymfy a klasifikace hemocytů sekáčů. Vlastivěd. sbor. Vysočiny 3: 105–120.
Šilhavý V. (1958): Nález mláděte klepítníka (Ischyropsalidae, Opilionidea) na Českomoravské vysočině. Vlastivěd. sbor. Vysočiny, odd. věd přírodních 2: 99–102. Šilhavý V. 1959: Rozbor hemolymfy a klasifikace hemocytů sekáčů. Vlastivěd. sbor. Vysočiny 3: 105–120.
Stempellia weiseri n. sp., eine neue Mikrosporidienart aus dem Weberknechte Opilio parietinus (De Geer). Věstn. Čsl. Zool. Společ. 24: 50–53.
Šilhavý V. (1960): Stempellia weiseri n. sp., eine neue Mikrosporidienart aus dem Weberknechte Opilio parietinus (De Geer). Věstn. Čsl. Zool. Společ. 24: 50–53.
Výskyt gregariózy sekáčů (Opilionidea) u Třebíče. Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 5: 135–146.
Šilhavý V. (1961): Výskyt gregariózy sekáčů (Opilionidea) u Třebíče. Vlastivědný sborník Vysočiny, odd. věd přírodních 5: 135–146.
Die Weberknechte der Unterfamilien Oligolophinae und Phalangiinae (Arachnoidea, Opilionidea). Acta ent. Bohemoslov. 62: 369–406.
Šilhavý V. (1965): Die Weberknechte der Unterfamilien Oligolophinae und Phalangiinae (Arachnoidea, Opilionidea). Acta ent. Bohemoslov. 62: 369–406.
Sběr sekáčů (Opilionidea, Arach.) smýkáním. Zpr. Čs. spol. ent. 2:. 104–105
Šilhavý V. (1966a): Sběr sekáčů (Opilionidea, Arach.) smýkáním. Zpr. Čs. spol. ent. 2:. 104–105
Fragmenta Opilionidologica II. (Arch., Opilionidea). Zpr. Čs. spol. ent. 2: 8–10.
Šilhavý V. (1966b): Fragmenta Opilionidologica II. (Arch., Opilionidea). Zpr. Čs. spol. ent. 2: 8–10.
Über die Genitalmorphologie der Nemastomatidae (Arach., Opiliones). Senckenbergiana Biol. 47: 67–72.
Šilhavý V. (1966c): Über die Genitalmorphologie der Nemastomatidae (Arach., Opiliones). Senckenbergiana Biol. 47: 67–72.
Über die Art Platybunus femoralis Roewer, 1956 (Arach., Opilionidae). Dtsch. Ent. Z., N. F. 14: 451–452.
Šilhavý V. (1967a): Über die Art Platybunus femoralis Roewer, 1956 (Arach., Opilionidae). Dtsch. Ent. Z., N. F. 14: 451–452.
Über eine sekretmündung am ersten cheliceren-glied der Nemastomatiden und ihre anwendung in der taxonomie (Opilionidea). Acta entomol. bohemosl. 64: 319–321.
Šilhavý V. (1967b): Über eine sekretmündung am ersten cheliceren-glied der Nemastomatiden und ihre anwendung in der taxonomie (Opilionidea). Acta entomol. bohemosl. 64: 319–321.
Příspěvek k faunistice sekáčů (Opilionidea) Slovenska. Zpr. Čsl. Spol. ent. 4: 63–64.
Šilhavý V. (1968a): Příspěvek k faunistice sekáčů (Opilionidea) Slovenska. Zpr. Čsl. Spol. ent. 4: 63–64.
Sekáči (Opilionidea) Slovenského krasu. [Die Weberknechte des Südslowakischen Karstes (Arach., Opilionidea).] Zborník Východoslov. Múz. 9B: 101–103.
Šilhavý V. (1968b): Sekáči (Opilionidea) Slovenského krasu. [Die Weberknechte des Südslowakischen Karstes (Arach., Opilionidea).] Zborník Východoslov. Múz. 9B: 101–103.
Bemerkungen zur Morphologie einiger seltenen paläarktischen Opilioniden (Opilionidea). Acta entomol. bohemosl. 65: 397–398.
Šilhavý V. (1969a): Bemerkungen zur Morphologie einiger seltenen paläarktischen Opilioniden (Opilionidea). Acta entomol. bohemosl. 65: 397–398.
Über die Präparation der Genitalien der Weberknechte. Dtsch. Ent. Z., N. F. 16: 141–145.
Šilhavý V. (1969b): Über die Präparation der Genitalien der Weberknechte. Dtsch. Ent. Z., N. F. 16: 141–145.
Životní cyklus a nejmladší stadia druhu Mitopus morio (Fabricius). (Arach., Opilionidea). Sborn. Přírodověd. kl. Západomor. Muz. v Třebíči (Acta Soc. Sci. Natur. Mus. Morav. Occid. Třebíč) 7: 61–66.
Šilhavý V. (1969c): Životní cyklus a nejmladší stadia druhu Mitopus morio (Fabricius). (Arach., Opilionidea). Sborn. Přírodověd. kl. Západomor. Muz. v Třebíči (Acta Soc. Sci. Natur. Mus. Morav. Occid. Třebíč) 7: 61–66.
Faunistický příspěvek o sekáčích (Opilionidea) Československa (Fragmenta Opilionidologica IV). Zpr. Čsl. spol. ent. 5 (1969): 107–108.
Šilhavý V. (1970): Faunistický příspěvek o sekáčích (Opilionidea) Československa (Fragmenta Opilionidologica IV). Zpr. Čsl. spol. ent. 5 (1969): 107–108.
Sekáči - Opilionidea. Pp. 33–49. In: Daniel M., Černý V. (eds), Klíč zvířeny ČSSR 4., Academia, Praha.
Šilhavý V. (1971a): Sekáči - Opilionidea. Pp. 33–49. In: Daniel M., Černý V. (eds), Klíč zvířeny ČSSR 4., Academia, Praha.
Prvá naleziště sekáče Nelima semproni Szalay v Československu. Sborn. Přírodověd. kl. Západomor. Muz. v Třebíči 8: 107–110.
Šilhavý V. (1971b): Prvá naleziště sekáče Nelima semproni Szalay v Československu. Sborn. Přírodověd. kl. Západomor. Muz. v Třebíči 8: 107–110.
Druhý příspěvek k poznání Československých sekáčů (Opilionidea). Zpr. Čsl. spol. ent. 8: 93–96.
Šilhavý V. (1972): Druhý příspěvek k poznání Československých sekáčů (Opilionidea). Zpr. Čsl. spol. ent. 8: 93–96.
Prvý nález sekáče Ischyropsalis manicata L. Koch na Moravě. [Der erste fundort von Ischyropsalis manicata L. Kopch in Mähren (Ischyropsalididae, Opilionidea).] Sborn. Přírodověd. kl. Západomor. Muz. v Třebíči 9: 83–84.
Šilhavý V. (1973): Prvý nález sekáče Ischyropsalis manicata L. Koch na Moravě. [Der erste fundort von Ischyropsalis manicata L. Kopch in Mähren (Ischyropsalididae, Opilionidea).] Sborn. Přírodověd. kl. Západomor. Muz. v Třebíči 9: 83–84.
Opilionidea. Zb. Prác o Tatr. nár. parku 16: 81–85.
Šilhavý V. (1974): Opilionidea. Zb. Prác o Tatr. nár. parku 16: 81–85.
Podíl sekáčů (Opilionidea) ve zvířeně členovců pohybujících se po lesní půdě. Sborn. Přírodověd. kl. Západomor. Muz. v Třebíči 10: 15–17.
Šilhavý V. (1976): Podíl sekáčů (Opilionidea) ve zvířeně členovců pohybujících se po lesní půdě. Sborn. Přírodověd. kl. Západomor. Muz. v Třebíči 10: 15–17.
Zvířena. Pp. 79–93 In: Ondráčková S. (ed.), Příroda Třebíčska. Blok, Brno, 93 pp.
Šilhavý V. (1980): Zvířena. Pp. 79–93 In: Ondráčková S. (ed.), Příroda Třebíčska. Blok, Brno, 93 pp.
Occurrence of Leiobunum glabrum in Czechoslovakia (Arach., Opilionidea). Věst. Čs. Spol. Zool. 45: 204–208.
Šilhavý V. (1981): Occurrence of Leiobunum glabrum in Czechoslovakia (Arach., Opilionidea). Věst. Čs. Spol. Zool. 45: 204–208.
Příspěvek ke studiu sekáčů (Opiliones) Křivoklátska. [Ein Beitrag zum Studium der Weberknechte (Opiliones) im Gebiet von Křivoklát.] Bohemia Centralis, 12: 115–127.
Šmaha J. (1983): Příspěvek ke studiu sekáčů (Opiliones) Křivoklátska. [Ein Beitrag zum Studium der Weberknechte (Opiliones) im Gebiet von Křivoklát.] Bohemia Centralis, 12: 115–127.
Nález žláznatky Nemastoma triste (C. L. K., 1835) a jiná sdělení o sekáčích (Opiliones) v navrhované státní přírodní rezervaci Týřov. Bohemia Centralis 13: 291–295.
Šmaha J. (1984): Nález žláznatky Nemastoma triste (C. L. K., 1835) a jiná sdělení o sekáčích (Opiliones) v navrhované státní přírodní rezervaci Týřov. Bohemia Centralis 13: 291–295.
Některé příklady závislosti antropogenních změn fauny na charakteru biotopů biosférického rezervátu Křivoklátsko. Zprávy Československé zoologické společnosti 19–20: 83.
Šmaha J. (1986): Některé příklady závislosti antropogenních změn fauny na charakteru biotopů biosférického rezervátu Křivoklátsko. Zprávy Československé zoologické společnosti 19–20: 83.
Některé příklady závislosti antropogenních změn fauny na charakteru biotopů biosférické rezervace Křivoklátsko. Bohemia centralis 17: 245–248.
Šmaha J. (1988): Některé příklady závislosti antropogenních změn fauny na charakteru biotopů biosférické rezervace Křivoklátsko. Bohemia centralis 17: 245–248.
Živočišné druhy popsané z Moravského krasu. Korax, Jedovnice. 80 pp.
Šťastná P., Bezděk J. & Kovařík M. (2003): Živočišné druhy popsané z Moravského krasu. Korax, Jedovnice. 80 pp.
Anatomie rodu Trogulus. Spisy vydávané přírodovědeckou fakultou Karlovy university 84: 51 pp. + 4 tab.
Štorkán J. (1928): Anatomie rodu Trogulus. Spisy vydávané přírodovědeckou fakultou Karlovy university 84: 51 pp. + 4 tab.
Výsledky zoologických průzkumů v národní přírodní rezervaci Velký Špičák (okres Jihlava). [Results of a zoological research in the nature reserve Velký Špičák (distr. Jihlava).]Vlastivědný sborník Vysočiny, odd.věcí přír. 14: 155–175.
Šumpich J., Kůrka A., Tajovský K., Dvořák M., Hlaváč V., Toman A., Bezděčka P., Pižl V., Ducháč V., Dvořák I., Čech L. & Dudycha M. (1999): Výsledky zoologických průzkumů v národní přírodní rezervaci Velký Špičák (okres Jihlava). [Results of a zoological research in the nature reserve Velký Špičák (distr. Jihlava).]Vlastivědný sborník Vysočiny, odd.věcí přír. 14: 155–175.

Predbežné výsledky výskumu koscov (Opiliones) v rôzne obhospodarovaných agroekosystémoch okolia Očovej. Pp. 85–91. In: Daniš D. (ed.), Vplyv foriem obhospodarovania poľnohospodárskej krajiny na základné zložky agroekosystémov vo
Uhorskaiová L. & Stašiov S. (2007): Predbežné výsledky výskumu koscov (Opiliones) v rôzne obhospodarovaných agroekosystémoch okolia Očovej. Pp. 85–91. In: Daniš D. (ed.), Vplyv foriem obhospodarovania poľnohospodárskej krajiny na základné zložky agroekosystémov vo vzťahu k optimalizácii využívania krajiny. Zborník vedeckých prác spracovaných v nadväznosti na grant VEGA č. 1/2379/05. Janka Čižmárová – PARTNER, Poniky.

Epigeon. Analýza klíčových skupin epigeonu (Isopoda: Oniscidea; Arachnida: Opiliones; Myriapoda: Chilopoda & Diplopoda; Insecta: Dermaptera & Coleoptera: Carabidae). Pp. 24–31. In: Koskan V. (ed.), Biologické hodnocení pro akci „
Veselý M., Tuf I. H. & Tufová J. (2004): Epigeon. Analýza klíčových skupin epigeonu (Isopoda: Oniscidea; Arachnida: Opiliones; Myriapoda: Chilopoda & Diplopoda; Insecta: Dermaptera & Coleoptera: Carabidae). Pp. 24–31. In: Koskan V. (ed.), Biologické hodnocení pro akci „Revitalizace Chomoutovského jezera, II. etapa – Velké jezero“. 109 pp.

Vzácný nález. Příroda 23: 217–218.
Zavřel J. (1930a): Vzácný nález. Příroda 23: 217–218.
Ein neuer Fundort von Ischyropsalis taunica Müller. Zool. Anz. 89: 121–125.
Zavřel J. (1930b): Ein neuer Fundort von Ischyropsalis taunica Müller. Zool. Anz. 89: 121–125.