Bibliografie

Pavouk 36 (7/2014)
Pavouk0036
Pavouk 35 (12/2013)
Pavouk0035

Vápencové lomy jako refugia pro panonskou faunu na její nejsevernější hranici areálu – masiv Hádů [Limestone quarries as refuges for Pannonian fauna on its northernmost limit – case of Hády Hill].
Hula V., Šťastná P., Bezděk J. & Uhlíř P. (2008): Vápencové lomy jako refugia pro panonskou faunu na její nejsevernější hranici areálu– masiv Hádů [Limestone quarries as refuges for Pannonian fauna on its northernmost limit – case of Hády Hill]. In Bryja J., Nedvěd O., Sedláček F. & Zukal J. (eds), Zoologické dny České Budějovice 2008. Sborník abstraktů z konference 14.–15. února 2008. Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno, pp. 71–72 (in Czech).

Pavouk 41 (12/2016)
Pavouk0041
Pavouk 42 (7/2017)
Pavouk0042

Statistiky

Nalezeno

  • Nálezy 31
  • Druhy 26
  • Rody 24
  • Čtverce 14

Určeno

  • Nálezy 78
  • Druhy 30
  • Rody 26
  • Čtverce 46

Fotografie