Bibliografie

Řazení: Rok, Autoři / Autoři, Rok

2016

Agrární terasy jako refugium xerotermních organismů – příklad z okolí Veverských Knínic (Agrarian terraces as a refuge for xerothermic species of organisms – example from the surroundings of Veverské Knínice). BSc. thesis, Mendel University in Brno, 74 pp
Hamřík T. (2016): Agrární terasy jako refugium xerotermních organismů – příklad z okolí Veverských Knínic (Agrarian terraces as a refuge for xerothermic species of organisms – example from the surroundings of Veverské Knínice). BSc. thesis, Mendel University in Brno, 74 pp. (in Czech, English abstract).

Statistiky

Nalezeno

  • Nálezy 139
  • Druhy 66
  • Rody 44
  • Čtverce 1

Určeno

  • Nálezy 108
  • Druhy 45
  • Rody 25
  • Čtverce 1

Česká arachnologická společnost © 2008-2018