0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Species Records by time
0-19001901-19501951-20002001-2017
Zelotes aeneus (Simon, 1878) Almost threatened 38x 1x

Zelotes aeneus (Simon, 1878)

Czech nameskálovka kovová
Threat levelAlmost threatened
Records39 nálezů, 10 kvadrátů
First record 1971, P. Bílek, Bílek 1978
Last record 2013 , Robert Tropek
Distribution areaEuropean - Me.
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude200-900

Gallery

Zelotes aeneus - © Rudolf MacekZelotes aeneus - © Rudolf MacekZelotes aeneus - © Rudolf MacekZelotes aeneus - © Rudolf MacekZelotes aeneus - © Rudolf MacekZelotes aeneus - © Rudolf MacekZelotes aeneus - © Rudolf MacekZelotes aeneus - © Rudolf MacekZelotes aeneus - © Rudolf MacekZelotes aeneus - © Rudolf MacekZelotes aeneus - © Rudolf MacekZelotes aeneus - © Rudolf Macek

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (16 used records)
Zelotes aeneus (Simon, 1878) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
 MalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past11833616

By biotope (17 used records)
Zelotes aeneus (Simon, 1878) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
 MalesFemalesJuvenilesRecords
Lesy2203
dubohabřiny1102
Xerotermní travinobylinná společenstva4203
travnaté stepi4102
haldy a výsypky003365
ruderály1302