0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Species Records by time
Gnaphosidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Zelotes aeneus (Simon, 1878) Almost threatened 38x 1x

Zelotes aeneus (Simon, 1878)

Czech nameskálovka kovová
Threat levelAlmost threatened
Records39 nálezů, 10 kvadrátů
First record 1971, P. Bílek, Bílek 1978
Last record 2013 , Robert Tropek
Distribution areaEuropean - Me.
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude200-900

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (16 used records)
Zelotes aeneus (Simon, 1878) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past11833616
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (17 used records)
Zelotes aeneus (Simon, 1878) LCMalesFemalesJuvenilesRecords
Lesy2203
dubohabřiny1102
Xerotermní travinobylinná společenstva4203
travnaté stepi4102
haldy a výsypky003365
ruderály1302
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2018