0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Walckenaeria corniculans (O. P.-Cambridge, 1875) Není ohrožený 3x 224x 5x

Walckenaeria corniculans (O. P.-Cambridge, 1875)

České jménopavučenka čepovitá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy232 nálezů, 38 kvadrátů
První nález 1940, J. Kratochvíl, Miller 1947
Poslední nález 2009
Areál rozšířeníEuropean (Algeria
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (112 použitých nálezů)
Walckenaeria corniculans (O. P.-Cambridge, 1875) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past5694293
Prosev108013
Smyk1001
Eklektor1605
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (102 použitých nálezů)
Walckenaeria corniculans (O. P.-Cambridge, 1875) ESSamciSamiceMláďataNálezy
kamenité suti nižších poloh6206
Lesy2708
bučiny nižších poloh1316018
dubohabřiny921015
osluněné skály nižších poloh2103
pískovny1001
údolní jasanoolšové luhy1001
lesostepní doubravy926019
výsadby jehličnanů320017
haldy a výsypky0002
suťové a roklinové lesy2204
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod0101
suché křoviny0101
horská vřesoviště0101
Přirozené lesy1001
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2103
travnaté stepi0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018