0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Druh Nálezy podle období
Trogulidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Trogulus closanicus Avram, 1971 2x

Trogulus closanicus Avram, 1971

Nálezy2 nálezů, 2 kvadrátů
Poslední nález 2012 , Antonín Roušar

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2 použitých nálezů)
Trogulus closanicus Avram, 1971 SamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past3102
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (2 použitých nálezů)
Trogulus closanicus Avram, 1971 SamciSamiceMláďataNálezy
suťové a roklinové lesy2101
kamenité suti nižších poloh1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018