0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Species Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2017
Trichoncus hackmani Millidge, 1955 Strongly endangered 2x 8x 1x

Trichoncus hackmani Millidge, 1955

Czech namepavučenka Hackmanova
Threat levelStrongly endangered
Records11 nálezů, 3 kvadrátů
First record 1935, F. Miller, Miller 1936a
Last record 2004
Distribution areaEuropean - eM
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery rare
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (2 used records)
Trichoncus hackmani Millidge, 1955 ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (3 used records)
Trichoncus hackmani Millidge, 1955 ENMalesFemalesJuvenilesRecords
Xerotermní travinobylinná společenstva0001
skalní stepi na vápenci1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2018