0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Species Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) Not endangered 7x 540x 48x

Trematocephalus cristatus (Wider, 1834)

Czech namepavučenka červená
Threat levelNot endangered
Records595 nálezů, 124 kvadrátů
First record 1933, F. Miller, Miller 1934a
Last record 2013 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidity(very dry, dry), semi-humid
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-300-500

Bibliography

 © Ota Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (219 used records)
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Žlutá miska3003
Smyk3354859
Sklepávání7221529076
Individuální sběr2522642
Nárazová past3003
Zemní past1297628
Prosev0314
fp0052
?1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (205 used records)
Trematocephalus cristatus (Wider, 1834) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
městské parky1302
lužní lesy nížin1303
dubohabřiny202820915
bučiny nižších poloh2114
výsadby jehličnanů4328
rašeliniště2304
travnaté stepi857717
Lesní okraje416213
Močály121011
mokré louky344115
luční ostřicové mokřady0313
ostřicové porosty stojatých vod11902
Louky4668
údolní jasanoolšové luhy914316
reliktní bory na skalách61907
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2705
lesostepní doubravy2204
suché křoviny61007
kamenolomy51505
Xerotermní travinobylinná společenstva0424
ruderály0102
Louky a pastviny1001
mezofilní louky0213
Břehy tekoucích vod0415
úhory0201
osluněné skály nižších poloh2112
bažinné olšiny610913
písčiny2203
paseky0101
pískovny0101
skalní stepi na vápenci0021
bylinné porosty břehů0123
horská vřesoviště0011
kamenité suti nižších poloh2002
Lesy2214
suťové a roklinové lesy64245
interiéry budov1001
Kultury listnáčů113415
Acidofilní bory0101
Lesní cesta0101
Přirozené lesy181583
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
alpínské trávníky1102
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2018