0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Species Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) Not endangered 210x 12x

Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851)

Czech namepavučenka žlutavá
Threat levelNot endangered
Records222 nálezů, 72 kvadrátů
First record 1967, J. Martínek, Buchar 1981a
Last record 2016 , Ondřej Machač
Distribution areaHolarctic
Phytogeographic areaMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, artificial
Humiditysemi-humid
StratumGround layer, Vertical surfaces, Tree trunks
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-1400

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (95 used records)
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr2085031
Zemní past31211131
Prosev877022
Smyk0101
Eklektor6907
fp0101
?1301
is0201
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (89 used records)
Thyreosthenius parasiticus (Westring, 1851) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
horské smrčiny0404
interiéry budov1001
vnější stěny budov1001
bučiny nižších poloh01106
kamenité suti nižších poloh13509
travnaté stepi0301
kosodřevina1001
Močály0202
Lesní okraje5504
osluněné skály nižších poloh1840016
horské bučiny85608
výsadby jehličnanů2404
dubohabřiny0503
údolní jasanoolšové luhy5304
ruderály0401
Lesy vyšších poloh a strmých svahů0503
skalní stepi na vápenci0101
rašeliniště0302
městské parky2001
Skalní a suťové biotopy2101
jeskyně0101
bažinné olšiny0202
podmáčené smrčiny0202
Přirozené lesy4205
suťové a roklinové lesy0302
paseky2403
haldy a výsypky00111
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2018