0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Synageles hilarulus (C. L. Koch, 1846) Silně ohrožený 23x 2x

Synageles hilarulus (C. L. Koch, 1846)

České jménoskákavka protáhlá
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy25 nálezů, 6 kvadrátů
První nález 1958, F. Miller, Kůrka v tisku
Poslední nález 2004
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM [Pan.]
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax
Vlhkost stanovišťvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-300

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (2 použitých nálezů)
Synageles hilarulus (C. L. Koch, 1846) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Smyk0201
Individuální sběr0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (5 použitých nálezů)
Synageles hilarulus (C. L. Koch, 1846) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Ovocné sady a vinohrady0201
travnaté stepi0101
skalní stepi na vápenci2002
Xerotermní travinobylinná společenstva0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018