0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Species Records by time
0-19001901-19501951-20002001-2017
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) Not endangered 12x 13x

Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802)

Czech namesnovačka půdní
Threat levelNot endangered
Records25 nálezů, 12 kvadrátů
First record 1973, V. Bukva, Buchar & Růžička 2002
Last record 2017
Distribution areaPalaearctic - Transp. (Af.) [Boh.]
Původnost stanovišťartificial
StratumVertical surfaces
Hojnost výskytuvery rare
Altitude200-250

Gallery

Steatoda triangulosa - samice © Radek ŠichSteatoda triangulosa - © Rudolf MacekSteatoda triangulosa - © Rudolf MacekSteatoda triangulosa - © Rudolf MacekSteatoda triangulosa - © Rudolf MacekSteatoda triangulosa - © Rudolf MacekSteatoda triangulosa - © Rudolf MacekSteatoda triangulosa - © Rudolf MacekSteatoda triangulosa - © Rudolf MacekSteatoda triangulosa - © Rudolf MacekSteatoda triangulosa - © Rudolf MacekSteatoda triangulosa - © Rudolf MacekSteatoda triangulosa - © Rudolf MacekSteatoda triangulosa - © Rudolf MacekSteatoda triangulosa - © Rudolf MacekSteatoda triangulosa - © Rudolf MacekSteatoda triangulosa - © Rudolf MacekSteatoda triangulosa - © Rudolf MacekSteatoda triangulosa - © Rudolf MacekSteatoda triangulosa - © Rudolf MacekSteatoda triangulosa - © Rudolf Macek

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (18 used records)
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
 MalesFemalesJuvenilesRecords
Pozorování0434
Fotografie1515
Individuální sběr81839

By biotope (12 used records)
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
 MalesFemalesJuvenilesRecords
Interiéry budov0232
vnější stěny budov0202
interiéry budov61738