0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Species Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) Not endangered 12x 15x

Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802)

Czech namesnovačka půdní
Threat levelNot endangered
Records27 nálezů, 14 kvadrátů
First record 1973, V. Bukva, Buchar & Růžička 2002
Last record 2018 , Antonín Roušar
Distribution areaPalaearctic - Transp. (Af.) [Boh.]
Původnost stanovišťartificial
StratumVertical surfaces
Hojnost výskytuvery rare
Altitude200-250

Bibliography

 © Ondřej Machač
Pavouci České republiky; Nový druh třesavky pro území České republiky, aneb další synantrop za dveřmi (nebo před?); Zajímavý nález tropické maloočky v Hranicích na Moravě; Katalogy pavouků a evidence prvonálezů; Snovačka půdní (Steatoda triangulosa) ve volné přírodě v ČR; Poznámka k výskytu listovníků Philodromus margaritatus a P. fuscomarginatusNová lokalita sklípkánka hnědého (Atypus affinis); Zoologické dny Brno 2017; Česko-britský arachnologický seminář v Praze; Exkurze Mohelenský mlýn 2017; Arachnologická exkurze Mostecko 2017; Přírodovědecký spolek Arachne; Obsah původního Arachnologického spravodaje v minulosti; Čestní členové České arachnologické společnosti; Arachnologická knihovna Jiřího Bauma; Česká bibliografie 2017; Britská bibliografie – The Newsletter 138; Inventarizace 2016; Pokyny pro autory

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (20 used records)
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr820311
Pozorování0434
Fotografie1515
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (14 used records)
Steatoda triangulosa (Walckenaer, 1802) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
vnější stěny budov0303
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Interiéry budov0232
interiéry budov61738
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2018