0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Species Records by time
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Sittiflor zimmermanni (Simon, 1877) Criticaly endangered 4x 3x

Sittiflor zimmermanni (Simon, 1877)

Czech nameskákavka Zimmermannova
Threat levelCriticaly endangered
Records7 nálezů, 3 kvadrátů
First record 1961, J. Buchar, Buchar 1993a
Last record 2015 , Radek Šich
Distribution areaPalaearctic - E-T, ME
Phytogeographic area(Thermo, Meso)
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery rare
Altitude200-900

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (5 used records)
Sittiflor zimmermanni (Simon, 1877) CRMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr4204
Zemní past2001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (5 used records)
Sittiflor zimmermanni (Simon, 1877) CRMalesFemalesJuvenilesRecords
písčiny5004
kamenité suti nižších poloh1201
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2018