0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Species Records by time
0-19001901-19501951-20002001-2017
Sitticus zimmermanni (Simon, 1877) Criticaly endangered 4x 3x

Sitticus zimmermanni (Simon, 1877)

Czech nameskákavka Zimmermannova
Threat levelCriticaly endangered
Records7 nálezů, 3 kvadrátů
First record 1961, J. Buchar, Buchar 1993a
Last record 2015 , Radek Šich
Distribution areaPalaearctic - E-T, ME
Phytogeographic area(Thermo, Meso)
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskytuvery rare
Altitude200-900

Gallery

Sitticus zimmermanni - © Radek ŠichSitticus zimmermanni - samec © Radek ŠichSitticus zimmermanni - © Rudolf MacekSitticus zimmermanni - © Rudolf MacekSitticus zimmermanni - © Rudolf MacekSitticus zimmermanni - © Rudolf MacekSitticus zimmermanni - © Rudolf MacekSitticus zimmermanni - © Rudolf MacekSitticus zimmermanni - © Rudolf MacekSitticus zimmermanni - © Rudolf MacekSitticus zimmermanni - © Rudolf MacekSitticus zimmermanni - © Rudolf MacekSitticus zimmermanni - © Rudolf MacekSitticus zimmermanni - © Rudolf MacekSitticus zimmermanni - © Rudolf MacekSitticus zimmermanni - © Rudolf MacekSitticus zimmermanni - © Rudolf MacekSitticus zimmermanni - © Rudolf MacekSitticus zimmermanni - © Rudolf MacekSitticus zimmermanni - © Rudolf MacekSitticus zimmermanni - © Rudolf MacekSitticus zimmermanni - © Rudolf MacekSitticus zimmermanni - © Rudolf MacekSitticus zimmermanni - © Rudolf MacekSitticus zimmermanni - © Rudolf MacekSitticus zimmermanni - © Rudolf MacekSitticus zimmermanni - © Rudolf MacekSitticus zimmermanni - © Rudolf MacekSitticus zimmermanni - © Rudolf MacekSitticus zimmermanni - © Rudolf MacekSitticus zimmermanni - © Rudolf Macek

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (5 used records)
Sitticus zimmermanni (Simon, 1877) CRMalesFemalesJuvenilesRecords
 MalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr4204
Zemní past2001

By biotope (5 used records)
Sitticus zimmermanni (Simon, 1877) CRMalesFemalesJuvenilesRecords
 MalesFemalesJuvenilesRecords
písčiny5004
kamenité suti nižších poloh1201