0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2015 2001-2015
Species Records by time
0-19001901-19501951-20002001-2015
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) Endangered 13x 98x 10x

Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868)

Czech nameskákavka stepní
Threat levelEndangered
Records121 nálezů, 13 kvadrátů
First record 1929, F. Miller, Kůrka 2001
Last record 2010 , Ondřej Machač
Distribution areaPalaearctic - E-A [Pan.]
Phytogeographic areaThermo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude300-500

Gallery

Pseudeuophrys obsoleta - © Radek ŠichPseudeuophrys obsoleta - © Rudolf MacekPseudeuophrys obsoleta - © Rudolf MacekPseudeuophrys obsoleta - © Rudolf MacekPseudeuophrys obsoleta - © Rudolf MacekPseudeuophrys obsoleta - © Rudolf MacekPseudeuophrys obsoleta - © Rudolf MacekPseudeuophrys obsoleta - © Rudolf MacekPseudeuophrys obsoleta - © Rudolf MacekPseudeuophrys obsoleta - © Rudolf MacekPseudeuophrys obsoleta - © Rudolf MacekPseudeuophrys obsoleta - © Rudolf MacekPseudeuophrys obsoleta - © Rudolf MacekPseudeuophrys obsoleta - © Rudolf MacekPseudeuophrys obsoleta - © Rudolf Macek

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (34 used records)
Zemní pastMalesFemalesJuvenilesRecords
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 5 8 3 13
Individuální sběrMalesFemalesJuvenilesRecords
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 23 54 3 12
fpMalesFemalesJuvenilesRecords
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 2 3 3 6
?MalesFemalesJuvenilesRecords
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 0 3 0 2
ProsevMalesFemalesJuvenilesRecords
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 0 2 0 1

By biotope (37 used records)
skalní stepi na vápenciMalesFemalesJuvenilesRecords
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 21 14 6 20
travnaté stepiMalesFemalesJuvenilesRecords
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 14 13 0 11
Xerotermní travinobylinná společenstvaMalesFemalesJuvenilesRecords
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 7 47 0 3
Lesní okrajeMalesFemalesJuvenilesRecords
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 3 1 0 1
osluněné skály nižších polohMalesFemalesJuvenilesRecords
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 1 0 0 1
lesostepní doubravyMalesFemalesJuvenilesRecords
Pseudeuophrys obsoleta (Simon, 1868) 1 1 3 1