0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Druh Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) Není ohrožený 3x 16x 400x 4x

Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834)

České jménoplachetnatka tmavohnědá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy424 nálezů, 71 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2011
Areál rozšířeníPalaearctic - Transp., eM
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid, very humid
StratumGround layer, (Herb layer, Shrub layer)
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška150-500-700

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (164 použitých nálezů)
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past3020942
Smyk3573026
Prosev77125041
Individuální sběr3455035
Sklepávání4948112
fp8315
Eklektor0202
?1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (153 použitých nálezů)
Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
lužní lesy nížin9208
mokré louky5305
údolní jasanoolšové luhy1619118
luční ostřicové mokřady0201
ostřicové porosty stojatých vod3608
rašeliniště4055019
bažinné olšiny91206
Břehy tekoucích vod4307
Močály11908
Lesní okraje1001
úhory0202
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod918012
reliktní bory na skalách1001
výsadby jehličnanů2305
obilná pole0101
travnaté stepi1304
rašelinné bory0002
Louky0101
lesostepní doubravy1001
kamenité suti nižších poloh0101
ovocné sady bez bylinné vegetace1001
bylinné porosty břehů131607
vrbové křoviny473304
paseky0101
mezofilní louky1102
bučiny nižších poloh1001
Přirozené lesy2203
pískovny0101
dubohabřiny294318
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
suťové a roklinové lesy0111
osluněné skály nižších poloh2402
Stojaté a pomalu tekoucí vody3305
Kultury listnáčů1702
Lesy1001
písčiny31501
jeskyně0001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018