0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 Není ohrožený 270x 13x

Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953

České jménopavučenka sítinná
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy283 nálezů, 57 kvadrátů
První nález 1959, J. Buchar, Buchar 1963a
Poslední nález 2016 , Vlastimil Růžička
Areál rozšířeníEuropean - Me. (SW Europe
Fytogeografická oblast(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťhumid, very humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open
Hojnost výskytuabundant
Nadm. výška200-500-800

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (129 použitých nálezů)
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr511013
Zemní past12870090
Prosev1550221
Smyk2405
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (123 použitých nálezů)
Pocadicnemis juncea Locket & Millidge, 1953 ESSamciSamiceMláďataNálezy
okraje silnic3503
luční ostřicové mokřady2103
výsadby jehličnanů3302
rašeliniště1915017
ostřicové porosty stojatých vod9608
mokré louky5841234
Močály252709
bylinné porosty břehů5406
Horské biotopy0101
bažinné olšiny5907
lužní lesy nížin2001
haldy a výsypky0002
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod4407
Xerotermní travinobylinná společenstva0101
Břehy tekoucích vod0302
kamenolomy0101
Louky1002
horská vřesoviště0101
ruderály3404
Acidofilní bory1201
00000001001
ovocné sady bez bylinné vegetace5408
obilná pole0101
údolní jasanoolšové luhy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy