0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) Není ohrožený 14x 13x 137x 53x

Pardosa hortensis (Thorell, 1872)

České jménoslíďák zahradní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy217 nálezů, 51 kvadrátů
První nález 1894, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2015 , Tomáš Hamřík
Areál rozšířeníPalaearctic - Westp.
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Vlhkost stanovišťvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (86 použitých nálezů)
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past315191952
Individuální sběr1034030
is41004
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (47 použitých nálezů)
Pardosa hortensis (Thorell, 1872) ESSamciSamiceMláďataNálezy
pískovny1101
zahrady0101
okraje silnic0101
kamenolomy21309
Lesní okraje2103
kamenité suti nižších poloh2402
Xerotermní travinobylinná společenstva4508
travnaté stepi31075
skalní stepi na vápenci1302
rašeliniště0101
ruderály0201
Lesy0101
horská vřesoviště0301
pastviny1001
železniční náspy34202
interiéry budov0101
dubohabřiny4803
obilná pole4002
lesostepní doubravy1001
suché doubravy0011
 SamciSamiceMláďataNálezy