Records by time
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) Not endangered 2x 6x 62x 6x 76x

Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841)

Czech namesnovačka skleníková
Threat levelNot endangered
Records76 nálezů, 23 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2015 , Radek Šich
Distribution areaCosmopolitan
Původnost stanovišťartificial
StratumVertical surfaces
Hojnost výskytuscarce
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (32 used records)
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Pozorování1202
Individuální sběr1019219
is410010
Smyk101301
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (26 used records)
Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Vnější stěny budov1202
vnější stěny budov1113
interiéry budov916216
osluněné skály nižších poloh0201
ruderály1001
kamenolomy0101
A7114001101
ovocné sady bez bylinné vegetace0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2019