0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2015 2001-2015
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2015
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) Není ohrožený 335x 92x

Palliduphantes alutacius (Simon, 1884)

České jménoplachetnatka bledá
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy427 nálezů, 58 kvadrátů
První nález 1969, R. Obrtel, Miller & Obrtel 1975b
Poslední nález 2016 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-1200

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (223 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 239 198 0 188
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 14 20 0 20
EklektorSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 18 6 0 12
ProsevSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 2 2 0 3

Dle biotopu (154 použitých nálezů)
LesySamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 87 36 0 48
Přirozené lesySamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 34 19 0 24
širokolisté horské nivySamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 18 12 0 16
osluněné skály nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 17 9 0 14
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 8 18 0 10
travnaté stepiSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 6 3 0 8
výsadby jehličnanůSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 5 2 0 6
2121110SamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 8 6 0 5
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 2 1 0 4
okraje silnicSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 8 4 0 3
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 1 0 3
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 1 0 3
suché křovinySamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 0 0 2
jeskyněSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 2 0 2
Kultury listnáčůSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 2 0 0 1
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 1 0 1
horské bučinySamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 2 0 1
rašelinné borySamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 1 0 1
rašeliništěSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 0 1 0 1
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Palliduphantes alutacius (Simon, 1884) 1 0 0 1