0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2015 2001-2015
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2015
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) Téměř ohrožený 49x 7x

Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862)

České jménoběžník prostý
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy56 nálezů, 15 kvadrátů
První nález 1968, J. Buchar, Buchar 1970b
Poslední nález 2009
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (22 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) 47 10 0 18
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) 4 0 0 3
SmykSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) 0 1 0 1

Dle biotopu (22 použitých nálezů)
úhorySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) 14 5 0 3
ovocné sady bez bylinné vegetaceSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) 8 1 0 3
mezofilní loukySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) 4 1 0 3
Lesní okrajeSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) 2 0 0 2
obilná poleSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) 8 0 0 2
dubohabřinySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) 3 0 0 2
Xerotermní travinobylinná společenstvaSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) 1 0 0 1
LoukySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) 1 0 0 1
bučiny nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) 2 0 0 1
A121100SamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) 3 0 0 1
Acidofilní borySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) 0 1 0 1
ostatní poleSamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) 2 0 0 1
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) 3 3 0 1