0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) Téměř ohrožený 49x 13x

Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862)

České jménoběžník prostý
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy62 nálezů, 17 kvadrátů
První nález 1968, J. Buchar, Buchar 1970b
Poslední nález 2009
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (28 použitých nálezů)
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past5211022
Smyk2103
Individuální sběr4003
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (22 použitých nálezů)
Ozyptila simplex (O. P.-Cambridge, 1862) LCSamciSamiceMláďataNálezy
ostatní pole2001
mezofilní louky4103
kamenolomy3301
A1211003001
obilná pole8002
Acidofilní bory0101
ovocné sady bez bylinné vegetace8103
bučiny nižších poloh2001
Lesní okraje2002
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
úhory14503
Louky1001
dubohabřiny3002
 SamciSamiceMláďataNálezy