0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Species Records by time
Salticidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) Not endangered 4x 10x 439x 25x

Neon reticulatus (Blackwall, 1853)

Czech nameskákavka mechová
Threat levelNot endangered
Records478 nálezů, 114 kvadrátů
First record 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2013 , Robert Tropek
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-500-800

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (203 used records)
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past2934362
Individuální sběr1319229
Prosev28862496
Smyk1001
Eklektor3528
fp3001
Sklepávání0202
?3104
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (184 used records)
Neon reticulatus (Blackwall, 1853) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
suťové a roklinové lesy0303
travnaté stepi2001
horské smrčiny0101
osluněné skály nižších poloh813015
Lesy1423728
suché lesní lemy1001
Močály0322
bylinné porosty břehů0202
rašeliniště1032525
kamenolomy1202
reliktní bory na skalách0303
bažinné olšiny1203
rašelinné bory1102
výsadby jehličnanů1017325
bučiny nižších poloh212210
dubohabřiny2548
horské bučiny0504
mokré louky2203
ostřicové porosty stojatých vod0101
Lesní okraje75813
Lesy vyšších poloh a strmých svahů2326
lužní lesy nížin2002
bahnité břehy1001
haldy a výsypky0001
horská vřesoviště0102
pískovny0011
Louky a pastviny1001
kamenité suti nižších poloh6409
slaniska3001
lesostepní doubravy2002
Acidofilní bory1202
paseky0101
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
údolní jasanoolšové luhy0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2018