0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2015 2001-2015
Species Records by time
0-19001901-19501951-20002001-2015
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) Not endangered 2x 4x 2290x 101x

Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854)

Czech namepavučenka hrabanková
Threat levelNot endangered
Records2397 nálezů, 210 kvadrátů
First record 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2016 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský
Distribution areaPalaearctic - Transp., eM
Phytogeographic area(Thermo), Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišť(semi-open), partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-700-1100

Gallery

Micrargus herbigradus - © Rudolf MacekMicrargus herbigradus - © Rudolf MacekMicrargus herbigradus - © Rudolf MacekMicrargus herbigradus - © Rudolf MacekMicrargus herbigradus - © Rudolf MacekMicrargus herbigradus - © Rudolf MacekMicrargus herbigradus - © Rudolf MacekMicrargus herbigradus - © Rudolf MacekMicrargus herbigradus - © Rudolf MacekMicrargus herbigradus - © Rudolf MacekMicrargus herbigradus - © Rudolf MacekMicrargus herbigradus - © Rudolf MacekMicrargus herbigradus - © Rudolf MacekMicrargus herbigradus - © Rudolf MacekMicrargus herbigradus - © Rudolf MacekMicrargus herbigradus - © Rudolf MacekMicrargus herbigradus - © Rudolf MacekMicrargus herbigradus - © Rudolf Macek

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (1121 used records)
Zemní pastMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1226 572 130 855
ProsevMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 68 133 0 104
EklektorMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 140 16 0 80
Individuální sběrMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 34 70 0 64
SklepáváníMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 9 0 4
SmykMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 3 1 0 4
sfMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 2 0 3
isMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 2 3 0 3
?MalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 5 5 0 3
fpMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1

By biotope (1042 used records)
výsadby jehličnanůMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 276 115 0 171
LesyMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 200 51 0 125
osluněné skály nižších polohMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 217 69 0 67
bučiny nižších polohMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 64 42 0 54
Lesy vyšších poloh a strmých svahůMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 44 38 0 50
rašeliništěMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 30 39 0 44
dubohabřinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 42 28 0 40
Přirozené lesyMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 23 23 0 39
Acidofilní boryMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 41 50 0 36
mokré loukyMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 35 21 0 30
bažinné olšinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 19 12 0 26
horské smrčinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 49 21 0 25
horské bučinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 19 46 0 24
suťové a roklinové lesyMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 14 19 0 22
Lesní okrajeMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 11 24 0 20
podmáčené smrčinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 19 21 0 18
mezofilní loukyMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 9 13 0 14
pasekyMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 23 10 0 14
širokolisté horské nivyMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 12 9 0 13
Xerotermní travinobylinná společenstvaMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 12 2 0 13
kamenité suti nižších polohMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 15 8 0 12
haldy a výsypkyMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 1 0 12
LoukyMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 13 3 0 12
reliktní bory na skaláchMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 17 4 0 12
Břehy tekoucích vodMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 10 13 0 11
2121110MalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 23 5 0 10
luční ostřicové mokřadyMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 15 11 0 9
MočályMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 5 11 0 9
ruderályMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 7 1 0 9
údolní jasanoolšové luhyMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 12 6 0 9
lesostepní doubravyMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 4 0 8
Kultury listnáčůMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 11 7 0 8
travnaté stepiMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 5 0 7
suché křovinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 8 2 0 7
horská vřesovištěMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 6 4 0 7
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 7 3 0 7
ostřicové porosty stojatých vodMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 8 6 0 6
rašelinné boryMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 0 0 5
ovocné sady bez bylinné vegetaceMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 4 0 5
Skalní a suťové biotopyMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 2 0 4
bylinné porosty břehůMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 5 0 4
pastvinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 5 0 3
Lesní cestaMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 3 0 0 3
jeskyněMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 6 3 0 3
úhoryMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 1 0 2
pískovnyMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 3 0 2
Polní biotopyMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 3 1 0 2
skály a sutě v horáchMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
lužní lesy nížinMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 0 0 1
alpínské trávníkyMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodyMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 4 0 0 1
vrbové křovinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1
0000000MalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 0 2 0 1
okraje silnicMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 1 0 1
bahnité břehyMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 5 0 0 1
kamenolomyMalesFemalesJuvenilesRecords
Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) 1 0 0 1