0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Species Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metopobactrus prominulus (O. P.-Cambridge, 1872) Endangered 7x 32x 2x

Metopobactrus prominulus (O. P.-Cambridge, 1872)

Czech namepavučenka výčnělková
Threat levelEndangered
Records41 nálezů, 14 kvadrátů
First record 1940, F. Miller & J. Kratochvíl, Miller 1947
Last record 2013 , Robert Tropek
Distribution areaHolarctic - eM
Phytogeographic areaMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humidity(dry), semi-humid, humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude300-1300

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (10 used records)
Metopobactrus prominulus (O. P.-Cambridge, 1872) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Žlutá miska1001
Individuální sběr0101
Zemní past3105
Prosev1403
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (9 used records)
Metopobactrus prominulus (O. P.-Cambridge, 1872) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
travnaté stepi0202
haldy a výsypky0001
rašeliniště3304
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
mokré louky1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2018