0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Species Records by time
Tetragnathidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Metellina segmentata (Clerck, 1757) Not endangered 4x 22x 1134x 64x

Metellina segmentata (Clerck, 1757)

Czech namemeta podzimní
Threat levelNot endangered
Records1224 nálezů, 184 kvadrátů
First record 1859, F. Prach, Prach 1866
Last record 2011
Distribution areaEuropean (Gr., Az., Kz.
Phytogeographic areaThermo, Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural, disturbed
Humidityvery dry, dry, semi-humid, humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťopen, semi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuvery abundant
Altitude200-500-800

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (514 used records)
Metellina segmentata (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk608775288252
Zemní past1399142886
Individuální sběr110161494
Sklepávání11115011655
Prosev2316
is2662416
Eklektor0202
fp0101
ra0202
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (447 used records)
Metellina segmentata (Clerck, 1757) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
mezofilní louky0201
zahrady0101
rašeliniště11171319
ostřicové porosty stojatých vod71027
bažinné olšiny4873624
luční ostřicové mokřady214868
bučiny nižších poloh1331508
skalní stepi na vápenci2605
horské smrčiny1803
lužní lesy nížin71004
suché lesní lemy6203
mokré louky5146220
kamenité suti nižších poloh4105
suché křoviny31693815
bylinné porosty břehů814012
Močály6194623
reliktní bory na skalách321110
Louky2833315
kamenolomy3871198
rašelinné bory0202
dubohabřiny23181220
paseky41176
horská vřesoviště6514
Lesy2141323
Břehy tekoucích vod2725316
suťové a roklinové lesy839314
A7111201001
Přirozené lesy1217348
Lesní okraje1814019
travnaté stepi4342016
výsadby jehličnanů8151818
ruderály145408
údolní jasanoolšové luhy812446
podmáčené smrčiny1417175
úhory41001
haldy a výsypky134222110
00000002203
osluněné skály nižších poloh31203
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4712
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod101306
Xerotermní travinobylinná společenstva1014612
ovocné sady bez bylinné vegetace2848920
horské bučiny0083
Kultury listnáčů446804
městské parky81001
Pozemní komunikace00171
Acidofilní bory2110710
interiéry budov4938
lesostepní doubravy6304
Stojaté a pomalu tekoucí vody0101
21211101201
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2018