0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2015 2001-2015
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2015
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) Téměř ohrožený 98x 9x

Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882)

České jménozápředka vlhkomilná
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy107 nálezů, 15 kvadrátů
Poslední nález 2014 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníEUA

Fotografie

Liocranoeca striata -  © Rudolf MacekLiocranoeca striata -  © Rudolf MacekLiocranoeca striata -  © Rudolf MacekLiocranoeca striata -  © Rudolf MacekLiocranoeca striata -  © Rudolf Macek

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (40 použitých nálezů)
Zemní pastSamciSamiceMláďataNálezy
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 29 32 23 25
fpSamciSamiceMláďataNálezy
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 28 1 1 9
Individuální sběrSamciSamiceMláďataNálezy
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 3 6 1 5
SklepáváníSamciSamiceMláďataNálezy
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 0 1 0 1

Dle biotopu (39 použitých nálezů)
údolní jasanoolšové luhySamciSamiceMláďataNálezy
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 28 1 1 9
kamenolomySamciSamiceMláďataNálezy
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 6 7 0 8
haldy a výsypkySamciSamiceMláďataNálezy
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 6 0 17 6
lužní lesy nížinSamciSamiceMláďataNálezy
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 10 2 0 6
kamenité suti nižších polohSamciSamiceMláďataNálezy
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 2 25 6 4
suťové a roklinové lesySamciSamiceMláďataNálezy
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 0 1 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodySamciSamiceMláďataNálezy
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 7 0 0 1
ruderálySamciSamiceMláďataNálezy
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 1 0 0 1
vnější stěny budovSamciSamiceMláďataNálezy
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 0 0 1 1
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodSamciSamiceMláďataNálezy
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 0 0 0 1
štěrkové břehy řekSamciSamiceMláďataNálezy
Liocranoeca striata (Kulczyński, 1882) 0 1 0 1