0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2015 2001-2015
Species Records by time
0-19001901-19501951-20002001-2015
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 Not endangered 12x 2x 864x 51x

Linyphia hortensis Sundevall, 1830

Czech nameplachetnatka zahradní
Threat levelNot endangered
Records929 nálezů, 146 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2014 , Vlastimil Růžička, Jan Dolanský
Distribution areaPalaearctic - Transp.
Phytogeographic area(Thermo), Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditydry, semi-humid
StratumHerb layer
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500-800

Gallery

Linyphia hortensis - © Rudolf MacekLinyphia hortensis - © Rudolf MacekLinyphia hortensis - © Rudolf MacekLinyphia hortensis - © Rudolf MacekLinyphia hortensis - © Rudolf MacekLinyphia hortensis - © Rudolf MacekLinyphia hortensis - © Rudolf MacekLinyphia hortensis - © Rudolf MacekLinyphia hortensis - © Rudolf MacekLinyphia hortensis - © Rudolf MacekLinyphia hortensis - © Rudolf MacekLinyphia hortensis - © Rudolf MacekLinyphia hortensis - © Rudolf MacekLinyphia hortensis - © Rudolf MacekLinyphia hortensis - © Rudolf MacekLinyphia hortensis - © Rudolf MacekLinyphia hortensis - © Rudolf MacekLinyphia hortensis - © Rudolf MacekLinyphia hortensis - © Rudolf MacekLinyphia hortensis - © Rudolf MacekLinyphia hortensis - © Rudolf MacekLinyphia hortensis - © Rudolf MacekLinyphia hortensis - © Rudolf MacekLinyphia hortensis - © Rudolf MacekLinyphia hortensis - © Rudolf MacekLinyphia hortensis - © Rudolf Macek

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (397 used records)
Zemní pastMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 133 141 138 188
SmykMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 67 161 6 78
Individuální sběrMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 13 66 2 63
EklektorMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 22 7 5 23
ProsevMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 6 22 4 21
isMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 14 0 8
fpMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 7 7
SklepáváníMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 4 7 7 7
?MalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 3 0 2

By biotope (366 used records)
dubohabřinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 33 50 2 48
výsadby jehličnanůMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 25 35 20 35
LesyMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 23 29 5 34
bažinné olšinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 10 27 37 19
bučiny nižších polohMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 12 24 0 18
údolní jasanoolšové luhyMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 4 7 8 15
Břehy tekoucích vodMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 11 18 0 14
suché křovinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 21 9 0 13
Acidofilní boryMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 13 9 0 12
lesostepní doubravyMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 7 9 0 12
Lesní okrajeMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 11 0 10
kamenolomyMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 4 5 3 10
Přirozené lesyMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 3 12 1 9
kamenité suti nižších polohMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 4 6 0 9
mokré loukyMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 2 13 3 9
suťové a roklinové lesyMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 17 7 0 9
LoukyMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 3 9 13 9
Kultury listnáčůMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 6 8 0 8
haldy a výsypkyMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 6 7
lužní lesy nížinMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 5 4 0 6
bylinné porosty břehůMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 7 0 5
Lesní cestaMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 3 14 0 5
Lesy vyšších poloh a strmých svahůMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 2 4 0 5
travnaté stepiMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 8 3 0 5
horské bučinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 2 4 1 4
Xerotermní travinobylinná společenstvaMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 3 3 0 4
rašeliništěMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 2 1 0 3
osluněné skály nižších polohMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 4 0 0 3
MočályMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 3 0 3
ruderályMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 2
Polní biotopyMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 2 0 2
rákosiny a orobincové porosty stojatých vodMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 2
podmáčené smrčinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 2
0000000MalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 2
pastvinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 3 0 2
reliktní bory na skaláchMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 5 2
skalní stepi na vápenciMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 1 0 2
rašelinné boryMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 1
alpínské trávníkyMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 2 0 1
mezofilní loukyMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 1 0 0 1
písčinyMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
Stojaté a pomalu tekoucí vodyMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1
luční ostřicové mokřadyMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 2 0 1
ovocné sady bez bylinné vegetaceMalesFemalesJuvenilesRecords
Linyphia hortensis Sundevall, 1830 0 1 0 1