0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Species Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 Not endangered 212x 2x

Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887

Czech nameplachetnatka dýkovitá
Threat levelNot endangered
Records214 nálezů, 30 kvadrátů
First record 1971, F. Miller, Miller 1971
Last record 2008 , Dubovský, Vratislav Laška
Distribution areaEuropean - ME
Phytogeographic area(Thermo), Meso, Oreo
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen
Hojnost výskyturare
Altitude300-1400

Bibliography

 © Ota Zimmermann
Méně známé druhy pavouků – Frontinellina frutetorum; Pirata von Noldenteich; Křižák Neoscona adianta za humny!; Ještě Porrhomma; Jak je to s původem křižáka Argiope bruennichi v Česku?; Rytířský souboj; Arachnologická exkurze – jižní Morava 2015; Ocenění arachnologové; Aktualizace rolí v České arachnologické společnosti; Konference; Česká bibliografie; Britská bibliografie; Inventarizace 2014

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (103 used records)
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Zemní past187192188
Individuální sběr1031014
Sklepávání0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (101 used records)
Lepthyphantes notabilis Kulczyński, 1887 ESMalesFemalesJuvenilesRecords
kamenité suti nižších poloh183205190
Lesy vyšších poloh a strmých svahů41007
údolní jasanoolšové luhy0101
suťové a roklinové lesy0202
Lesní okraje0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2018