0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Species Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) Not endangered 10x 4x 177x 10x

Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833)

Czech nameplachetnatka tlustotrnná
Threat levelNot endangered
Records201 nálezů, 52 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2013 , Ondřej Machač
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic areaThermo, Meso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Humiditysemi-humid
StratumTree trunks
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-500-700

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (76 used records)
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Eklektor11824619
Individuální sběr1226224
Zemní past1125026
Prosev0202
Sklepávání3104
sf4001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (73 used records)
Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
městské parky3011
Lesní okraje22618
dubohabřiny37010
osluněné skály nižších poloh0402
Břehy tekoucích vod0011
údolní jasanoolšové luhy9118613
Močály1001
Přirozené lesy3804
výsadby jehličnanů81108
Lesy5407
horské bučiny0201
reliktní bory na skalách1102
bučiny nižších poloh1001
suché křoviny3302
Lesy vyšších poloh a strmých svahů4001
kamenité suti nižších poloh0101
lesostepní doubravy1602
ruderály1001
suťové a roklinové lesy1001
Skalní a suťové biotopy0101
Louky1001
21211105403
Kultury listnáčů0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2018