0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) Není ohrožený 12x 5x 36x 3x

Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757)

České jménokřižák mostní
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy56 nálezů, 39 kvadrátů
První nález 1859, F. Prach, Prach 1866
Poslední nález 2012 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníHolarctic
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťsemi-natural, artificial
Vlhkost stanovišťhumid, very humid
StratumVertical surfaces, (Tree trunks)
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-500

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (33 použitých nálezů)
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr1023124
Fotografie0101
Smyk1806
?2202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (25 použitých nálezů)
Larinioides sclopetarius (Clerck, 1757) ESSamciSamiceMláďataNálezy
vnější stěny budov1414
vrbové křoviny0101
ruderály2202
mokré louky0201
Močály0101
A7111201001
Skalní a suťové biotopy0101
dubohabřiny1001
interiéry budov41509
00000000101
Louky1102
kamenolomy1001
 SamciSamiceMláďataNálezy