0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Druh Nálezy podle období
0-19001901-19501951-20002001-2017
Labulla thoracica (Wider, 1834) Není ohrožený 4x 2x 128x 14x

Labulla thoracica (Wider, 1834)

České jménoplachetnatka pařezová
Stupeň ohroženíNení ohrožený
Nálezy148 nálezů, 47 kvadrátů
První nález 1892, A. Nosek, Nosek 1895
Poslední nález 2011
Areál rozšířeníEuropean
Fytogeografická oblastMeso, Oreo
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška300-1000

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (57 použitých nálezů)
Labulla thoracica (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr6562828
Prosev2749
Sklepávání1102
Zemní past513217
fp1001
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (50 použitých nálezů)
Labulla thoracica (Wider, 1834) ESSamciSamiceMláďataNálezy
výsadby jehličnanů0515
horské bučiny4357
kamenolomy1002
reliktní bory na skalách1102
suťové a roklinové lesy0737
osluněné skály nižších poloh2825
bučiny nižších poloh1204
Břehy tekoucích vod0101
skály a sutě v horách0101
Lesní okraje0213
Skalní a suťové biotopy239136
jeskyně0101
kamenité suti nižších poloh1001
Přirozené lesy0101
travnaté stepi0302
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1001
horské smrčiny1401
 SamciSamiceMláďataNálezy