Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) Téměř ohrožený 16x 7x 246x 3x 272x

Kaestneria dorsalis (Wider, 1834)

České jménoplachetnatka zobákovitá
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy272 nálezů, 66 kvadrátů
První nález 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Poslední nález 2013 , Ondřej Machač
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťdry
StratumShrub layer, Canopies
Osvětlení stanovišťpartly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška200-800

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (101 použitých nálezů)
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Individuální sběr626326
Sklepávání9104939
Prosev3705
Smyk841527
Zemní past3104
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (95 použitých nálezů)
Kaestneria dorsalis (Wider, 1834) LCSamciSamiceMláďataNálezy
vlhké doubravy0101
paseky0202
rašeliniště51304
mokré louky012010
Močály128914
suché křoviny1302
Louky0502
luční ostřicové mokřady2734
Lesní okraje1626
rákosiny a orobincové porosty stojatých vod2606
Stojaté a pomalu tekoucí vody2102
bažinné olšiny1905
kamenolomy0101
bylinné porosty břehů0202
lužní lesy nížin1202
údolní jasanoolšové luhy2907
výsadby jehličnanů11225
ostřicové porosty stojatých vod0101
Lesy0101
ovocné sady bez bylinné vegetace01814
vrbové křoviny0401
travnaté stepi1001
Přirozené lesy1102
městské parky0101
Břehy tekoucích vod1202
dubohabřiny0403
Kultury listnáčů61301
horská vřesoviště0101
písčiny2202
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2019