0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2017 2001-2017
Species Records by time
0-19001901-19501951-20002001-2017
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) Endangered 8x 9x 233x 29x

Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867)

Czech nameplachetnatka Keyserlingova
Threat levelEndangered
Records279 nálezů, 32 kvadrátů
First record 1889, A. Nosek, Nosek 1895
Last record 2011 , Ondřej Machač
Distribution areaEuropean - ME
Phytogeographic areaThermo, (Meso)
Původnost stanovišťclimax
Humidityvery dry, dry
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťopen, partly shaded
Hojnost výskyturare
Altitude200-500

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (114 used records)
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
Individuální sběr1517117
Zemní past95135095
Prosev0001
?1001
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (110 used records)
Ipa keyserlingi (Ausserer, 1867) VUMalesFemalesJuvenilesRecords
suché doubravy1101
travnaté stepi6259145
Xerotermní travinobylinná společenstva21008
osluněné skály nižších poloh4003
dubohabřiny1102
Lesní okraje0101
kamenité suti nižších poloh131006
lesostepní doubravy1643019
skalní stepi na vápenci1533024
Lesy0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2018