0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Druh Nálezy podle období
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) Téměř ohrožený 8x 92x 2x

Improphantes nitidus (Thorell, 1875)

České jménoplachetnatka jablková
Stupeň ohroženíTéměř ohrožený
Nálezy102 nálezů, 33 kvadrátů
První nález 1934, F. Miller, Miller 1935b
Poslední nález 2009
Areál rozšířeníEuropean - ME
Fytogeografická oblastMeso
Původnost stanovišťclimax, semi-natural
Vlhkost stanovišťsemi-humid
StratumGround layer
Osvětlení stanovišťsemi-open, partly shaded, shaded
Hojnost výskytuscarce
Nadm. výška300-500-1000

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (40 použitých nálezů)
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) LCSamciSamiceMláďataNálezy
Zemní past1010020
Individuální sběr125314
Prosev4504
fp0101
?0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (41 použitých nálezů)
Improphantes nitidus (Thorell, 1875) LCSamciSamiceMláďataNálezy
osluněné skály nižších poloh413311
dubohabřiny1102
horská vřesoviště1001
výsadby jehličnanů1404
bučiny nižších poloh0601
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1202
jeskyně1102
rašelinné bory0001
Lesy1102
reliktní bory na skalách1304
Acidofilní bory0202
kamenité suti nižších poloh1001
podmáčené smrčiny2101
Xerotermní travinobylinná společenstva1001
Lesní okraje1403
travnaté stepi1001
Močály0101
rašeliniště0101
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018