0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Species Records by time
Linyphiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Helophora insignis (Blackwall, 1841) Not endangered 2x 2x 508x 14x

Helophora insignis (Blackwall, 1841)

Czech nameplachetnatka podzimní
Threat levelNot endangered
Records526 nálezů, 92 kvadrátů
First record 1873, A. Palliardi, Nosek 1895
Last record 2013 , Ondřej Machač
Distribution areaHolarctic, eM
Phytogeographic areaMeso
Původnost stanovišťclimax
Humiditysemi-humid
StratumHerb layer, Shrub layer
Osvětlení stanovišťshaded
Hojnost výskytuabundant
Altitude200-1000

Statistics

By month


By altitude


By collecting method (224 used records)
Helophora insignis (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
Smyk2651987645
Individuální sběr1736820
Zemní past11916821136
?0301
Sklepávání326152514
Prosev3937
fp0011
 MalesFemalesJuvenilesRecords

By biotope (206 used records)
Helophora insignis (Blackwall, 1841) ESMalesFemalesJuvenilesRecords
vlhké doubravy1001
bažinné olšiny66812529
bučiny nižších poloh13430019
mokré louky0123
dubohabřiny2109011
kamenité suti nižších poloh1303
rašeliniště2102
rašelinné bory0101
Lesy vyšších poloh a strmých svahů1837
horské smrčiny1506
suťové a roklinové lesy55382219
Močály1102
bylinné porosty břehů353104
údolní jasanoolšové luhy127037514
Xerotermní travinobylinná společenstva00101
Břehy tekoucích vod1416013
městské parky1302
Lesy5657
haldy a výsypky0002
Přirozené lesy5114110
lužní lesy nížin111105
výsadby jehličnanů1415
horské bučiny538177
ostřicové porosty stojatých vod0011
Lesní cesta0212
podmáčené smrčiny5855
Kultury listnáčů2401
Pozemní komunikace0201
Lesní okraje07219
kamenolomy0112
travnaté stepi1102
suché křoviny0102
bahnité břehy0101
lesostepní doubravy5906
ruderály0101
 MalesFemalesJuvenilesRecords

Czech Arachnological Society © 2008-2018