0 - 1900 0-1900
1901 - 1950 1901-1950
1951 - 2000 1951-2000
2001 - 2018 2001-2018
Druh Nálezy podle období
Theridiidae 0-19001901-19501951-20002001-2018
Dipoena torva (Thorell, 1875) Silně ohrožený 11x 2x

Dipoena torva (Thorell, 1875)

České jménosnovačka vysokohlavá
Stupeň ohroženíSilně ohrožený
Nálezy13 nálezů, 6 kvadrátů
První nález 1967, F. Miller, Miller 1967
Poslední nález 2009
Areál rozšířeníPalaearctic - E-S, Kz.
Fytogeografická oblastThermo
Původnost stanovišťsemi-natural
Vlhkost stanovišť(dry, humid)
StratumTree trunks
Osvětlení stanovišť(partly shaded, shaded)
Hojnost výskyturare
Nadm. výška200-400

Statistiky

Dle měsíce v roce


Dle nadmořské výšky


Dle metody sběru (3 použitých nálezů)
Dipoena torva (Thorell, 1875) ENSamciSamiceMláďataNálezy
Sklepávání0101
Eklektor3002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Dle biotopu (3 použitých nálezů)
Dipoena torva (Thorell, 1875) ENSamciSamiceMláďataNálezy
reliktní bory na skalách0101
údolní jasanoolšové luhy3002
 SamciSamiceMláďataNálezy

Česká arachnologická společnost © 2008-2018